Komposition och arrangering

Kursen riktar sig till dig som yrkesverksam musiker inom jazz och improvisationsområdet, samt närliggande genrer. Önskar du bredda din kunskap och förmåga att komponera och arrangera egen, eller andras musik, åt dig själv eller andra i olika musikaliska stilar, genrer och typer av ensembler är detta kursen för dig.

Kursen ger dig möjligheten att fördjupa dig i metoder och processer inom komposition och arrangering som gör att du får verktyg att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom just ditt område.

Kursen kommer att ges mestadels på distans med några tillfällen på KMH.

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet: Konstnärlig kandidatexamen i musik 180 hp eller motsvarande.

Urval

Om det finns fler behöriga sökande än antal platser på kursen sker urval på grundval av 2/3 betyg och 1/3 högskoleprov.

Kursens innehåll

Verktyg, tekniker och arbetsmetoder vävs samman genom föreläsningar, enskilda lektioner, analyser och diskussioner ihop med kompositions- och arrangeringsprocessen.

Kursen innehåller följande:

  • kompositionsmetoder
  • praxis för improvisationsunderlag i notation
  • instrumentation
  • analyser av befintliga verk
  • notation.

Relaterad kontakt