Kontrapunkt i palestrinastil

I kursen får du möjlighet att utveckla god förståelse för och goda färdigheter i melodibildning, kontrapunkt och form inom vokalpolyfoni med Palestrina som förebild.

1500-talskompositören G P Palestrina har länge betraktats som melodikens och kontrapunktikens mästare. I hans musik har alla stämmorna en tydlig melodisk profil, samtidigt som de tillsammans bildar en musikalisk helhet. I stort sett alla stora kompositörer från 1700-talet och framåt har studerat kontrapunkt baserad på Palestrinas stil; Mozart, Clara Schumann, Stravinsky och Quincy Jones för att nämna några.

Genom att studera Palestrinas musik och själv komponera i samma stil övar man upp känslan för detaljer i stämmornas melodik, och hur dessa detaljer påverka den musikaliska helheten. Denna förmåga kan sen användas inom i stort sett alla andra genrer.

Behörighet och urval

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet enligt följande: Konstnärlig kandidatexamen i musik 180 hp eller ämneslärarexamen i musik.

Platserna fördelas med en tredjedel på grundval av betyg, en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet och en tredjedel på grundval av antal högskolepoäng i musik.

Kurstider HT 2022

Torsdagar kl. 17:30 - 18:30, v.37 - 48.

Kursens innehåll

Kursen ges i form av seminarier och enskild handledning på distans och behandlar:

  • Melodik
  • Övningar i ”de fem slagen” (som J Fux introducerade)
  • Imitation, kanon och dubbel kontrapunkt
  • Analys av kompositioner av bl a Palestrina och Lasso

Relaterad kontakt