Musikproduktion – Logic Pro

I denna kurs får du kännedom om olika branschstandarder när det gäller konstnärliga verktyg inom musikproduktion, med särskilt fokus på Logic Pro. Du kommer också utveckla kunskap om och färdigheter i de möjligheter som programmet erbjuder för komposition, produktion, ljuddesign och mix. 

Kursen syftar också till att du på en grundläggande nivå utvecklar förmågan att gestalta konstnärliga idéer och visioner samt förmågan att lyfta fram musikaliska uttryck i en musikproduktion.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskilt behörighet: minst 30 hp i musik.

Vid fler behöriga sökande än antal platser sker fördelning av platser med 1/3 på grundval av betyg, en 1/3 på grundval av resultat från högskoleprovet, och en 1/3 på grundval av antal högskolepoäng i musik.

Kurstider VT 2024

Kursen ges på distans.

Måndagar kl 9.00–10.30 under perioden 25 januari–25 april 2024.

Kursens innehåll

Kursen består av seminarier och workshops om musikproduktion, arbetsmetoder, gestaltning av musikaliska idéer och konstnärligt uttryck vid produktionsarbete i Logic Pro. Därtill kommer arbete med övningsuppgifter och egna produktioner.

Relaterad kontakt