Musikproduktion – Logic Pro

I denna kurs får du kännedom om olika branschstandarder när det gäller konstnärliga verktyg inom musikproduktion, med särskilt fokus på Logic Pro. Du kommer också utveckla kunskap om och färdigheter i de möjligheter som programmet erbjuder för komposition, produktion, ljuddesign och mix. 

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Musik- och medieproduktion

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Anmälningsperiod:

  15 mars – 15 april 2024

 • Anmälningskod:

  KMH-EG23F

Kursens innehåll

Kursen syftar till att du på en grundläggande nivå utvecklar förmågan att gestalta konstnärliga idéer och visioner samt förmågan att lyfta fram musikaliska uttryck i en musikproduktion.

Kursen består av seminarier och workshops om musikproduktion, arbetsmetoder, gestaltning av musikaliska idéer och konstnärligt uttryck vid produktionsarbete i Logic Pro. Därtill kommer arbete med övningsuppgifter och egna produktioner.

Examination

Kursen examineras genom

 • skriftliga inlämningsuppgifter
 • konstnärligt gestaltande prov.

Schema

All undervisning sker online.

Måndagar klockan 9.00 – 10.30 under perioden 16 september – 9 december 2024.

När du blivit antagen till kursen kommer du att få information om dina kurstillfällen genom vår studieportal Canvas.

Behörighet och urval

För att söka till kursen så behöver du ha

 • grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå
 • särskild behörighet i form av minst 30 hp i musik.

Vid urval till utbildningen fördelas platserna med en tredjedel på grundval av betyg, en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet och en tredjedel på grundval av antal högskolepoäng i musik.

Om grundläggande behörighet

Relaterad kontakt