Rytmiklektion på Kungl. Musikhögskolan i april 2022.

Rytmik och instrument 2

Kursen vänder sig till instrumentallärare, och är en fortsättning på kursen Rytmik och instrument 1.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt genomgången kurs Rytmik och instrument 1 (FG1111).

Urval baseras på grundval av två tredjedelar betyg och en tredjedel resultat från högskoleprovet.

Läs mer om behörighet

Kursens innehåll

För att självständigt kunna planera och genomföra din egen undervisning med rytmikmetodiska inslag i barngrupper och motivera valet av övningar och repertoar innehåller kursen följande delar:

  • Färdighetsträning i metrik.
  • Rytmik och rörelsegestaltning.
  • Solfège med notläsning.
  • Rörelseteknik med ergonomi.
  • Motorisk utveckling i relation till att spela ett instrument.
  • Rytmikmetodik/didaktik.
  • Undervisningsprojekt.

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i grupp, men uppgifter och redovisningar kan genomföras både individuellt och i grupp. Kursen förutsätter ditt deltagande vid lektioner, seminarier samt undervisningsprojekt. Innehållet examineras genom

  • fullgjorda uppgifter inom ramen för undervisningen
  • videoinspelning och reflektion kring undervisningsprojekt
  • skriftlig reflekterande text.

Kurstillfällen vårterminen 2024

Kursen genomförs fyra helger under perioden 15 januari – 2 juni.

Relaterad kontakt