Rytmik och instrument 2

Kursen vänder sig till instrumentallärare, och är en fortsättning på kursen Rytmik och instrument 1.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5 hp

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  KMH-FG59F

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt genomgången kurs Rytmik och instrument 1 (FG1111).

Urval baseras på grundval av två tredjedelar betyg och en tredjedel resultat från högskoleprovet.

Kursens innehåll

För att självständigt kunna planera och genomföra din egen undervisning med rytmikmetodiska inslag i barngrupper och motivera valet av övningar och repertoar innehåller kursen följande delar:

 • färdighetsträning i metrik
 • rytmik och rörelsegestaltning
 • solfège med notläsning
 • rörelseteknik med ergonomi
 • motorisk utveckling i relation till att spela ett instrument
 • rytmikmetodik/didaktik
 • undervisningsprojekt

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i grupp, men uppgifter och redovisningar kan genomföras både individuellt och i grupp. Kursen förutsätter ditt deltagande vid lektioner, seminarier samt undervisningsprojekt. Innehållet examineras genom:

 • fullgjorda uppgifter inom ramen för undervisningen
 • videoinspelning och reflektion kring undervisningsprojekt
 • skriftlig reflekterande text

Relaterad kontakt