Rytmik och instrument 2

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om hur rytmik kan användas som metod inom instrumentalundervisning i barngrupper.

Kursen riktar sig till instrumentallärare och syftar till att ge fördjupande kunskaper om barns motoriska utveckling samt hur detta påverkar instrumentalspelet.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt genomgången kurs Rytmik och instrument 1.

Kursens innehåll

För att självständigt kunna planera och genomföra din egen undervisning med rytmikmetodiska inslag i barngrupper och motivera valet av övningar och repertoar innehåller kursen följande delar:

 • färdighetsträning i metrik
 • rytmik med redskap
 • solfège med solmisation
 • rörelseteknik med ergonomi
 • barns motoriska utveckling
 • rytmikmetodik/didaktik
 • undervisningsprojekt

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i grupp, men uppgifter och redovisningar kan genomföras både individuellt och i grupp. Kursen förutsätter ditt deltagande vid lektioner, seminarier samt undervisningsprojekt. Innehållet examineras genom:

 • fullgjorda uppgifter inom ramen för undervisningen
 • videoinspelning och reflektion kring undervisningsprojekt
 • skriftlig reflekterande text

Kursträffar vt 2019

Vårens kursträffar är planerade till
15 - 16 februari
22 - 23 mars (kan ändras till 29 - 30 mars)
26 - 27 april
24 - 25 maj Examination

Tiderna är
Fredagar 16:00 - 20:00
Lördagar 10:00 - 16:00

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5 hp

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  -