Rytmik och instrument 2

Kursen vänder sig till instrumentallärare, och är en fortsättning på kursen Rytmik och instrument 1.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt genomgången kurs Rytmik och instrument 1 (FG1111).

Urval baseras på grundval av två tredjedelar betyg och en tredjedel resultat från högskoleprovet.

Kursens innehåll

För att självständigt kunna planera och genomföra din egen undervisning med rytmikmetodiska inslag i barngrupper och motivera valet av övningar och repertoar innehåller kursen följande delar:

  • Färdighetsträning i metrik.
  • Rytmik och rörelsegestaltning.
  • Solfège med notläsning.
  • Rörelseteknik med ergonomi.
  • Motorisk utveckling i relation till att spela ett instrument.
  • Rytmikmetodik/didaktik.
  • Undervisningsprojekt.

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i grupp, men uppgifter och redovisningar kan genomföras både individuellt och i grupp. Kursen förutsätter ditt deltagande vid lektioner, seminarier samt undervisningsprojekt. Innehållet examineras genom

  • fullgjorda uppgifter inom ramen för undervisningen
  • videoinspelning och reflektion kring undervisningsprojekt
  • skriftlig reflekterande text.

Kurstillfällen VT 2024

Kursen genomförs fyra helger under perioden 15 januari–2 juni.

Relaterad kontakt