Rytmik och instrument 2

Kursen vänder sig till instrumentallärare, och är en fortsättning på kursen Rytmik och instrument 1.

Rytmik och instrument 1

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt genomgången kurs Rytmik och instrument 1.

Kursens innehåll

För att självständigt kunna planera och genomföra din egen undervisning med rytmikmetodiska inslag i barngrupper och motivera valet av övningar och repertoar innehåller kursen följande delar:

  • färdighetsträning i metrik
  • rytmik och rörelsegestaltning
  • solfège med notläsning
  • rörelseteknik med ergonomi
  • motorisk utveckling i relation till att spela ett instrument
  • rytmikmetodik/didaktik
  • undervisningsprojekt

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i grupp, men uppgifter och redovisningar kan genomföras både individuellt och i grupp. Kursen förutsätter ditt deltagande vid lektioner, seminarier samt undervisningsprojekt. Innehållet examineras genom:

  • fullgjorda uppgifter inom ramen för undervisningen
  • videoinspelning och reflektion kring undervisningsprojekt
  • skriftlig reflekterande text