Nordisk folksång

En kurs som sätter fokus på olika sångtraditioner i Norden genom sjungandet, lyssnandet och läsandet.

Vad är utmärkande, vad är unikt, likt, olikt med olika sångtraditioner i vårt närområde? I kursen får du möta till exempel färöiska ballader, runosång, gråtkväden, folkliga koraler, rimur, stev och tvisongur.

Behörighet

Utöver grundläggande högskolebehörighet fördelas platserna med en tredjedel på grundval av betyg, en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet, och en tredjedel på grundval av antal högskolepoäng i musik. För studenter som söker kursen som valbar kurs inom program och är behöriga gäller platsgaranti.

Kursens innehåll

Kursen utvecklar studentens förmåga att använda nordisk folksång som konstnärligt uttryck. Genom olika gestaltande och reflekterande metoder undersöks och utvecklas kunskap om folksång i en nordisk kontext: folksångens sångsätt, former, texter och tonalitet.

Undervisningsform

  • Grupplektioner och individuell handledning i masterclass form.
  • Seminarier och föreläsningar om den nordiska folksångens olika stilar och dess sångare, samt hur dessa stilar används i nutida sammanhang.
  • Nyskapande och improvisation inom olika idiom i nordisk folksång, med utgångspunkt från tonalitet, sångstil, text- och berättaruttryck.

Kursen ges i kombination av ett antal helgdagar på KMH i Stockholm och kvällsförlagda kursmoment online.

Lärare: Susanne Rosenberg

Preliminära kursdatum VT22

  • lördag 12 mars 11:00-14:00 (sal 4425, KMH)
  • onsdag 23 mars 18:00-19:00 (online Zoom)
  • onsdag 30 mars 18:00-19:00 (online Zoom)
  • lördag 9 april 11:00-14:00 (sal 4425, KMH)
  • onsdag 27 april 18:00-19:00 (online Zoom)
  • lördag 7 maj 11:00-14:00 (sal 4425, KMH)

Relaterad kontakt