Nordisk folksång

En kurs som sätter fokus på olika sångtraditioner i Norden genom sjungandet, lyssnandet och läsandet.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Folkmusik

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Anmälningsperiod:

  15 mars – 15 april 2024

 • Anmälningskod:

  KMH-AG27F

Kursens innehåll

Vad är utmärkande, vad är unikt, likt, olikt med olika sångtraditioner i vårt närområde? I kursen får du möta till exempel färöiska ballader, runosång, gråtkväden, folkliga koraler, rimur, stev och tvisongur.

Kursen utvecklar din förmåga att använda nordisk folksång som konstnärligt uttryck. Genom olika gestaltande och reflekterande metoder undersöks och utvecklas kunskap om folksång i en nordisk kontext: folksångens sångsätt, former, texter och tonalitet.

Undervisningen sker i form av

 • grupplektioner och individuell handledning i masterclass-form
 • seminarier och föreläsningar om den nordiska folksångens olika stilar och dess sångare samt hur dessa stilar används i nutida sammanhang
 • nyskapande och improvisation inom olika idiom i nordisk folksång, med utgångspunkt från tonalitet, sångstil, text- och berättaruttryck.

Examination

Kursen examineras genom

 • ett konstnärligt gestaltande prov
 • en skriftligt reflekterande uppgift.

Schema

Kursen ges i kombination av ett antal helgdagar på KMH i Stockholm och kvällsförlagda kursmoment online.

Skriv tabellbeskrivning här
Datum

Tid

Lokal

Onsdag 11 september

17.30–19.00

Online Zoom

Lördag 14 september

10.00–15.30

4416 och 4425

Onsdag 25 september

17.30–19-00

Online Zoom

Lördag 28 september

10.00–15.30

4416 och Mogren- eller Sveasalen

Tisdag 8 oktober

17.30–19.00

Online Zoom

Tisdag 5 november

17.30–19.30

Hybrid: 4416 och online Zoom (examination)

Behörighet och urval

För att söka till kursen så behöver du ha

 • grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå
 • särskild behörighet enligt följande: godkänt i någon av kurserna Kulning (AG1605), Folksångensemble (AG1609), Svensk Folksång (AG1029) vid KMH, eller motsvarande.

Vid urval till utbildningen fördelas platserna med en tredjedel på grundval av betyg, en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet och en tredjedel på grundval av antal högskolepoäng i musik.

För studenter som söker kursen som valbar kurs inom program och är behöriga gäller platsgaranti.

Om grundläggande behörighet

Relaterad kontakt