Folkmusikteori, introduktion

Kursen ger dig grundbegreppen inom svensk folkmusikteori genom praktiska övningar i sång och spel. 

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Folkmusik

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  -

I kursen får du som musiker och sångare genom spel förståelse för hur folkmusik hänger ihop. Du får visa prov på grundläggande färdigheter och kunskaper inom musikteori och musikanalys med utgångspunkt från folkmusik.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Kursens innehåll

Kursen behandlar bl.a. tonalitet i äldre svensk folkmusik, rytmiska och metriska egenskaper i olika låttyper, stilkännetecken och folkmusikens formspråk. Ett viktigt inslag i studierna är spel och sång som ett medel att tillägna sig stilistiska egenskaper i musiken. Det innebär utveckling av dina färdigheter ifråga om t.ex. tonplatstänkande, mikrotonalitet och polymetrik.

Studierna innefattar också:

 • transkription,
 • modal analys och improvisation,
 • metrisk analys,
 • melodisk formanalys,
 • tolkning av noterad folkmusik.

Undervisningsform

Kursen är upplagd som en serie praktiska seminarier.

Relaterad kontakt