Instrumentalmetodik folkmusik 1

Vill du utveckla din kompetens inom gehörsbaserad metodik i folkmusik, som grund för pedagogisk verksamhet inom kulturskola, folkhögskola eller annan kursverksamhet är detta kursen för dig.

Kursen riktar sig till studenter med konstnärlig kandidatutbildning i folkmusik eller motsvarande.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet: minst 120 hp i musik med inriktning folkmusik.

Vid fler behöriga sökande än antal platser sker fördelning av platser med en tredjedel på grundval av betyg, en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet, och en tredjedel på grundval av antal högskolepoäng i musik.

Kursens innehåll

Kursinnehållet är anpassat för olika instrumentgrupper, som t.ex. röst, träblås, slagverk, stråk och nyckelharpa, och kursmomenten är också specifika för dessa instrumentgrupper. Det betyder att kursinnehållet kan se olika ut beroende på de förutsättningar som undervisning för de olika instrumenten har, t.ex. på arbetsmarknaden.

Kursen innehåller dels en seminarieserie, dels övningsundervisning med handledning.

Gemensamt för alla instrument gäller att följande ingår:

  • undervisningsmetodik för grupp och enskild undervisning, relaterat till olika åldersgrupper,
  • instrumentalmetodik med inriktning på inlärningsprogression och repertoaranalys, bl.a. med ergonomiska hänsyn,
  • metodik för gehörsinlärning och improvisation,
  • studier av relevant undervisningsmaterial ur ett genrebrett perspektiv,
  • repertoarinventering, inklusive att ta fram eget material utifrån folkmusikrepertoar,
  • lektionsplanering,
  • musikteori i nybörjarundervisning, t.ex. elementär notläsning, utveckling av formmedvetande,
  • långtidsplanering för gruppundervisning,
  • ergonomi i undervisningssammanhang,
  • instrumentkännedom, instrument/röstvård.

Relaterad kontakt