Instrumentalmetodik folkmusik 1

Vill du utveckla din kompetens inom gehörsbaserad metodik i folkmusik, som grund för pedagogisk verksamhet inom kulturskola, folkhögskola eller annan kursverksamhet är detta kursen för dig.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Folkmusik

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  10

 • Anmälningsperiod:

  15 mars – 15 april 2024

 • Anmälningskod:

  KMH-AG24F

Kursens innehåll

Den här kursen riktar sig till dig med konstnärlig kandidatutbildning i folkmusik eller motsvarande.

Kursen inkluderar gemensamma seminarier och handledd övningsundervisning med vuxna elever (enskild och grupp) där du får turas om med övriga studenter på kursen att observera varandras undervisning. Kursen avslutas med en muntlig och skriftlig examinationsuppgift.

Kursinnehållet är anpassat för olika instrumentgrupper, och under höstterminen 2024 kommer alla studenter att delas upp i två grupper: en grupp för röst samt en grupp för fiol och övriga instrument.

Gemensamt för alla instrument gäller att följande ingår:

 • Undervisningsmetodik och lektionsplanering för grupp- och enskild undervisning.
 • Instrumentalmetodik med inriktning på inlärningsprogression och repertoaranalys, bland annat med ergonomiska hänsyn.
 • Metodik för gehörsinlärning och improvisation.
 • Studier av relevant undervisningsmaterial.
 • Repertoarinventering, inklusive att ta fram eget material utifrån folkmusikrepertoar.

Studiebesök hos extern verksamhet

Under kursen kommer du vid minst två tillfällen att besöka externa verksamheter för att observera undervisning (auskultera) och se hur deras verksamhet bedrivs. Det kan exempelvis vara på en kulturskola, vuxenutbildning, kursverksamhet eller folkhögskola med undervisning inom folkmusik. Du kommer att planera besöken tillsammans med kursansvariga lärare och besöken bokas sedan in av dig.

Examination

Kursen examineras genom

 • skriftliga inlämningsuppgifter
 • muntlig redovisning vid deltagande i kursens seminarier
 • redovisad övningsundervisning.

Schema för röst

Undervisning och seminarier ges vid KMH i Stockholm. Kursdatum och tider är preliminära med reservation för att ändringar kan komma att ske.

 • Måndag 7 oktober 10.00–12.15 och 13.30–ca 16.00: Gruppseminarium.
 • V. 41–45: Övningsundervisningen inom instrumentgrupperna, 2–4 gånger. Exakta datum TBA.
 • Tisdag 5 november 10.00–12.15: Gruppseminarium.
 • V. 46–49: Övningsundervisning inom instrumentgrupperna, 2–3 gånger. Exakta datum TBA.
 • Måndag 9 december 13.30–16.30: Gruppseminarium, Examination.

Schema för fiol och övriga instrument

Undervisning och seminarier ges vid KMH i Stockholm. Kursdatum och tider är preliminära med reservation för att ändringar kan komma att ske.

 • Måndag 7 oktober 10.00–12.15 och 13.30–ca 16.00: Gruppseminarium
 • V. 41–45: Övningsundervisningen inom instrumentgrupperna, 2–4 gånger. Exakta datum TBA.
 • Tisdag 5 november 10.00–12.15: Gruppseminarium.
 • V. 46–49 Övningsundervisning inom instrumentgrupperna, 2–3 gånger. Exakta datum TBA.
 • Måndag 9 december 13.30–16.30: Gruppseminarium, Examination.

Behörighet och urval

För att söka till kursen så behöver du ha

 • grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå
 • särskild behörighet om minst 120 hp i musik med inriktning folkmusik.

Vid urval till utbildningen fördelas platserna med en tredjedel på grundval av betyg, en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet, och en tredjedel på grundval av antal högskolepoäng i musik.

Om grundläggande behörighet

Relaterad kontakt