Instrumentalmetodik folkmusik 1

Vill du utveckla din kompetens inom gehörsbaserad metodik i folkmusik, som grund för pedagogisk verksamhet inom kulturskola, folkhögskola eller annan kursverksamhet är detta kursen för dig.

Kursen innehåller en seminarieserie med olika teman samt övningsundervisning med handledning. Kursen riktar sig till dig med konstnärlig kandidatutbildning i folkmusik eller motsvarande.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet: minst 120 hp i musik med inriktning folkmusik.

Vid fler behöriga sökande än antal platser sker fördelning av platser med en tredjedel på grundval av betyg, en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet, och en tredjedel på grundval av antal högskolepoäng i musik.

Kursens innehåll

Kursen inkluderar gemensamma seminarier och handledd övningsundervisning med vuxna elever (enskild och grupp) där du får turas om med övriga studenter på kursen att observera varandras undervisning. Kursen avslutas med en muntlig och skriftlig examinationsuppgift.

Kursinnehållet är anpassat för olika instrumentgrupper, och under höstterminen 2023 kommer alla studenter att delas upp i två grupper: en grupp för röst samt en grupp för fiol och övriga instrument.

Gemensamt för alla instrument gäller att följande ingår:

 • undervisningsmetodik och lektionsplanering för grupp- och enskild undervisning,
 • instrumentalmetodik med inriktning på inlärningsprogression och repertoaranalys, bland annat med ergonomiska hänsyn,
 • metodik för gehörsinlärning och improvisation,
 • studier av relevant undervisningsmaterial,
 • repertoarinventering, inklusive att ta fram eget material utifrån folkmusikrepertoar.

Studiebesök hos extern verksamhet

Under kursen kommer du vid minst två tillfällen att besöka externa verksamheter för att observera undervisning (auskultera) och se hur deras verksamhet bedrivs. Det kan exempelvis vara på en kulturskola, vuxenutbildning, kursverksamhet eller folkhögskola med undervisning inom folkmusik. Du kommer att planera besöken tillsammans med kursansvariga lärare och besöken bokas sedan in av dig.

Kurstillfällen för röst

Samtliga kurstillfällen sker fysiskt på KMH. Kursdatum och tider är preliminära med reservation för att ändringar kan komma att ske.

 • Onsdag 13/9 10:00-12:15, gruppseminarium

Onsdag 20/9 10:00-12:15, gruppseminarium tillsammans med den andra gruppen för fiol och övriga instrument

 • Onsdag 11/10 13:30-16:30, övningsundervisning
 • Måndag 16/10 13:30-16:30, övningsundervisning
 • Onsdag 25/10 13:30-16:30, övningsundervisning
 • Onsdag 1/11 10:00-12:15, gruppseminarium
 • Onsdag 1/11 13:30-16:30, övningsundervisning

Tisdag 7/11 14:45-17:00, gruppseminarium tillsammans med den andra gruppen för fiol och övriga instrument

 • Onsdag 8/11 13:30-16:30, övningsundervisning
 • Onsdag 15/11 13:30-16:30, övningsundervisning

Tisdag 21/11 10:15-15:30, Examination och redovisning tillsammans med den andra gruppen för fiol och övriga instrument

Kurstillfällen för fiol och övriga instrument

Samtliga kurstillfällen sker fysiskt på KMH. Kursdatum och tider är preliminära med reservation för att ändringar kan komma att ske.

 • Tisdag 12/9 10:00-12:15, gruppseminarium

Onsdag 20/9 10:00-12:15 gruppseminarium tillsammans med den andra gruppen för röst

 • Tisdag 10/10 10:45-14:30, övningsundervisning
 • Tisdag 17/10 10:45-14:30, övningsundervisning
 • Tisdag 24/10 10:45-14:30, övningsundervisning
 • Tisdag 31/10 10:45-14:30, övningsundervisning
 • Tisdag 31/10 14:45-16:45, gruppseminarium
 • Tisdag 7/11 10:45-14:30, övningsundervisning

Tisdag 7/11 14:45-17:00, gruppseminarium tillsammans med den andra gruppen för röst

 • Tisdag 14/11 10:45-14:30, övningsundervisning

Tisdag 21/11 10:15-15:30, Examination och redovisning tillsammans med den andra gruppen för röst

Lärare

Sven Ahlbäck, Maria Misgeld, Emma Reid och Susanne Rosenberg.

Relaterad kontakt