Foto: Jéshoots, Jimmy Teoh, Monstera production, Niki Nagy, Aleksandar Pasaric, Magnus Flechsenhaar, benjamin-suter och Kelly

Foto: Jéshoots, Jimmy Teoh, Monstera production, Niki Nagy, Aleksandar Pasaric, Magnus Flechsenhaar, benjamin-suter och Kelly

"Att vara utbytesstudent är det bästa jag gjort”

Vill du studera musik utomlands? Genom KMH har du möjlighet att vara utbytesstudent på mängd olika lärosäten världen över.

Intresset att göra internationella utbyten är stort bland studenter. Av nästan 150 ansökningar så har nu 30 studenter från bland annat Tyskland, Litauen och Storbritannien läst olika utbildningar på KMH. Samtidigt har flera av KMH:s studenter fått möjligheten att utvecklas på lärosäten i exempelvis USA, Spanien och Holland.

KMH har ett gott rykte bland utbytesstudenter. Vi är stolta och glada att så många från andra lärosäten söker sig till våra utbildningar. De flesta som studerat internationellt säger att det är det bästa de gjort, säger Malin Ahlén, internationell koordinator vid KMH.

Konkurrensen om de internationella platserna är stor, både på KMH och vid lärosäten utomlands. Varje student har möjlighet att söka till tre av de hundra lärosäten som KMH har utbytesavtal med. Studenterna tillgodoräknar sig sina internationella studier, vilket innebär att de bör välja kurser som passar den aktuella studieterminen.

Utbytet ger många uppskattade värden utöver musiken, såsom personlig utveckling, internationella nätverk, kulturutbyte, utlandsmeriter och stärkta språkkunskaper.

Det bästa med att vara utbytesstudent är att få fördjupa sig i en helt okänd värld, säger Cécile Kinsky, utbytesstudent i musikpedagogik vid KMH.

Känslan av nystart, nya vänner och nya insikter ger en inre frihet och äventyrsglädje. Jag hoppas att mitt nyfikna förhållningssätt och den goda balans i livet som förespråkas i Sverige kommer att följa mig när jag återvänder hem, avslutar Cécile Kinsky.

Vill du också studera utomlands?

Ansökan om nominering till utbytesstudier läsåret 2024/2025 är öppen 15 december 2023–15 januari 2024.

Ta chansen och sök!

Relaterad kontakt