Före, under och efter utbytet

Det är mycket att hålla reda på för dig som vill genomföra en del av dina studier på ett annat lärosäte utomlands. Du behöver hantera en hel del blanketter och annan administration. Här har vi samlat det viktigaste att ha koll på före, under och efter ditt utbyte.

Före utbytet

Learning Agreement

Detta är din studieplan för utbytet. Du utformar studieplanen tillsammans studierektor för ditt program på KMH så att du vet vilka kurser du ska ta under utbytet. För att ditt Learning agreement ska kunna godkännas måste det innehålla signaturer från KMH, mottagande institution samt dig själv.

Learning Agreement fyller du själv i via Online Learning Agreement systemet OLA learning-agreement.eu.

Learning Agreement måste

 • signeras on-line av dig själv och din studierektor. Därefter skickas dokumentet elektroniskt till mottagande institution, som återkopplar och signerar.
 • vara klart i samband med eventuell Grant agreement/ansökan om Erasmusstipendie för att stipendiet sedan ska kunna betalas ut.
 • biläggas till den ansökan om tillgodoräknande som du gör efter att utbytet är klart.

Stipendium för Erasmusstudier

Du som är Erasmusstudent kan ansöka om Erasmusstipendium. Du ansöker senast 1 månad innan ditt utbyte börjar.

Stipendiet beräknas per dag som du studerar vid partneruniversitetet, inklusive introduktionsvecka och andra obligatoriska delar. Beloppet varierar beroende på var du ska studera.

70 procent av stipendiebeloppet betalas ut vid avresa. Resten betalas ut vid hemkomst – se mer nedan under Efter utbytet.

I ansökan, Grant agreement, är stipendiets regelverk specificerat. Före utbytet måste du ibland göra ett språktest, se nedan, samt att se till att ditt Learning Agreement är fullständigt och godkänt, se ovan.

Tänk på att ange

 • exakta terminstider vid mottagande institution
 • undervisningsspråk
 • om du varit Erasmusstudent tidigare.

Grant agreement Word, 184.5 kB, öppnas i nytt fönster.

OLS språktest

Detta test kommer skickas till dig i de fall det är obligatoriskt att göra ett språktest. Undantag är om du redan kan det språk du ska läsa på flytande. Efter språktestet kan du också välja att genomföra en on-linespråkkurs via OLS. Detta är helt valfritt.

Försäkring

Under utbytet täcks du av Kammarkollegiet Student UT försäkring. Försäkringen är enbart giltig i det land du studerar i. Den gäller från och med två veckor innan terminsstart till och med två veckor efter terminsslut.

Om försäkringen Länk till annan webbplats.

CSN

Kom ihåg att ansöka om CSN. Internationell koordinator antar dig till ditt utbyte i Ladok, du registrerar dig på utbytet under registreringsperioden. CSN har tillgång till denna information.Det kan vara bra att ansöka om CSN på helår även om du bara är borta en termin, för att slippa kontroll i januari. Men tänk då på att ansöka på rätt grund: utbyte en termin och studier hemma en termin, om utbytet enbart är en termin.Andra CSN-frågor besvaras bäst av CSN.

Mer att tänka på inför utbyte

 • Se till att ha ett giltigt pass.
 • Ska du ska hyra ut din studentbostad? Om du behöver ett intyg till SSSB så hjälper internationell koordinator till med det, men du sköter självklart all kontakt med SSSB på egen hand.
 • Registrera dig inte på kurser på KMH under utbytet, förutom för examensarbetet om det är aktuellt.
 • Beställ försäkringskassans EU- hälsokort, 'blå kortet'.

Under utbytet och inför hemfärd

 • Se till att få med ett betygsutdrag, om det är möjligt.
 • Se över ditt Learning Agreement. Det ska uppdateras om du gjort några ändringar av kurser, och ha tre signaturer: din egen, KMH:s och den mottagande institutionen.
 • Spara kommunikation, som till exempel e-postväxling med studierektor, om du har ändrat på några kurser under tiden som utbytet pågått.
 • Se till att få med dig ett signerat Certificate of Attendance från mottagande institution när ni åker hem. Lämna in till Internationell koordinator på KMH.

Certificate of Attendance Pdf, 330.9 kB.

Efter utbytet

Tillgodoräknande

När du är hemma igen ska du ansöka om tillgodoräknande. Bifoga betyg, Learning Agreement och kursbeskrivningar till ansökan.

Ansökan om tillgodoräknande Pdf, 129.1 kB.

Sista delen av stipendiet

Nu ska du som beviljats Erasmusstipendie också få ut sista delen av stipendiet. Det betalas ut när

 • internationell koordinator har fått Certificate of Attendence
 • internationell koordinator ha kontrollerat att ditt Learning Agreement är fullständigt, med tre signaturer
 • du har lämnat in din slutrapport av utbytet.

Relaterad kontakt