Antagningsprov

Att göra antagningsproven inför en jury kan vara nervöst, men vi på KMH gör allt vi kan för att du ska känna dig trygg och säker. Tro på dig själv och ta chansen och sök!

Antagningsproven genomförs för att du ska visa att du har den särskilda behörigheten som krävs för att klara av programmet. De kan också vara urvalsgrundande, det vill säga om det finns fler behöriga sökande än vad det finns studieplatser till, så kommer platserna först erbjudas till de som fått högst poäng på antagningsproven.

Proven ser olika ut och görs vid olika tillfällen beroende på vilket program du har sökt. Antagningsproven kan vara digitala eller ske på plats på campus. För varje program eller instrument som har ett antagningsprov finns det en provbeskrivning som utförligt beskriver hur proven går till och vad du kan förbereda innan. Du hittar provbeskrivningen på respektive programs sida.

Juryn består av sakkunniga personer som bedömer och sätter poäng på dina prestationer. Förutom spelprov ska du ibland även göra prov i musikteori eller andra färdigheter.

Våra konstnärliga program har alltid antagningsproven i vecka 11. Till våra ämneslärarprogram är alltid antagningsproven i vecka 21.

Läs mer om särskild behörighet

Hitta din utbildning

Exempel på musikteoriprov