Antagningsprov

Alla kandidat- och masterprogram på KMH innehåller obligatoriska antagningsprov. Antagningsproven ser olika ut och görs vid olika tillfällen beroende på vilket program du har sökt. Förutom antagningsprovet ska du också lämna en del kompletterande information och handlingar i din ansökan.

Antagningsproven sker efter att ansökan till våra program stängt. Innan du gör antagningsproven är det bra att kontrollera att du har den behörighet som krävs.

Eftersom antagningsproven ser olika ut beroende på vilken utbildning du sökt är det viktigt att du kollar igenom antagningsprovet för just din utbildning. Proven har också olika krav på vad som räknas som godkänt. Du ser kriterierna för ett godkänt prov i provbeskrivningen.

Antagningsproven är uppdelade i två delar: A och B. Du måste bli godkänd på del A av provet för att komma vidare och få möjlighet att göra del B. För att kunna bli antagen måste du bli godkänd på båda delarna.

Antagningsprov efter program

Folkmusik, klassisk musik och jazz

För kandidatprogrammen i folkmusik, klassisk musik och jazz ska du skicka in en film med ett eller flera inspelade framföranden enligt instruktioner i respektive provbeskrivning. Filerna lämnas in på XXX och måste vara inlämnade senast 25 januari kl 23.59.

I vecka 7 meddelas vilka som gått vidare till steg två. Dessa kallas till ytterligare prov på KMH:s campus. För de som sökt kandidatprogrammen i tidig musik och klassisk musik vid Edsbergs slott kallas de sökande istället direkt till prov på plats.

För masterprogrammet i folkmusik, klassisk musik och jazz består arbetsprovet endast av filmer. Du gör inte några prov på campus. Deadline för inlämning är 25 februari kl 23.59.

Komposition och dirigering

För kandidatprogrammen i komposition ska du lämna in ett arbetsprov bestående av 3-5 kompositioner. Det är möjligt att skicka in övrigt material som du vill ska vara en del av bedömningen. Arbetsprover ska vara uppladdade senast den 25 januari klockan 23.59.


För kandidatprogrammen i dirigering ska du lämna in en film där du själv dirigerar en ensemble. Du ska också lämna in ett kortfattat CV. Detta ska vara inlämnat senast 25 januari klockan 23.59.

Musik- och medieproduktion

För kandidatprogrammet och masterprogrammet i musikproduktion lämnar du in ljudfiler med dina egna musikproduktioner samt en textpresentation av dig själv. Arbetsproverna ska vara inlämnade senast 25 januari kl 23.59.

I vecka X meddelas vilka som gått vidare till steg två. Dessa kallas till ytterligare ett prov där din musikproduktionsteknik, din musikteori och ditt gehör prövas.

Provbeskrivning kandidatprogrammet i musikproduktion

Provbeskrivning masterprogrammet i musikproduktion

Ämneslärare

För ämneslärarprogrammet gör du ett arbetsprov baserat på vilken inriktning du valt. Även här ser antagningsproven olika ut beroende på vilken inriktning. Det flera antagningsprov har gemensamt är att de ska vara inlämnade senast 9 maj klockan 23.59.

När du söker till ämneslärare gör du två prov: ett G-prov och ett L-prov. G-prov står för de gemensamma proven, som nästan alla musikutbildningar i Sverige gör. L-prov står för lokalt prov och är ett prov som är specifikt för KMH.

De som senare blir kallad till steg två i antagningsprovsprocessen för vissa profiler har sitt nästa prov vecka 21.