Anmälnings- och studieavgifter

Det här är en kort sammanfattning av vad som gäller för avgifterna för studier och anmälan, om du är utländsk sökande. Fullständig information finns på UHR:s webbplatser antagning.se respektive universityadmissions.se.

antagning.se Länk till annan webbplats.

universityadmissions.se Länk till annan webbplats.

Allmänt om avgifter

KMH:s utbildningar är avgiftsfria för medborgare i EU, i EES-staterna Norge, Island, Lichtenstein samt i Schweiz. Alla som vill studera avgiftsfritt måste styrka sin rätt till det.

Medborgare i andra länder behöver betala anmälningsavgift och studieavgift. Det finns vissa undantag.

Alla måste styrka sin rätt

Svenska medborgare anger sin folkbokföringsadress i Sverige i samband med anmälan, och styrker därmed sin rätt till avgiftsfrihet.

Sökande från övriga EU-stater, EES-staterna Norge, Island, Lichtenstein samt Schweiz ska lämna in handlingar som visar eller styrker avgiftsfrihet. Använd vidimerad kopia av giltigt pass eller giltigt ID-kort där medborgarskap framgår. Dokumenten laddar du upp till ditt konto på antagning.se som kompletterande handling när du gör din ansökan.

Tredjelandsmedborgare

Om du inte är medborgare i EU/EES-stat eller Schweiz är du så kallad tredjelandsmedborgare. Då är du skyldig att betala studieavgift för våra utbildningar.

Du ska även betala anmälningsavgift, annars blir din anmälan ogiltig och du kan inte bli antagen. Om du redan är registrerad vi ett annat svenskt universitet eller annan svensk högskola, så behöver du inte betala anmälningsavgift.

Undantag från studieavgiften

Du kan åberopa undantag från skyldigheten att betala studieavgift. Det kan till exempel handla om att du har uppehållstillstånd i Sverige eller annan EU-stat.

I samband med anmälan ska du lämna in dokument som stärker din rätt till undantag från avgiftsskyldigheten.

Så hanteras avgifterna

Anmälningsavgiften är för närvarande 900 SEK. Den hanteras helt och hållet av av Universitets- och högskolerådet, UHR, och betalas in i samband med anmälan på deras webbplatser antagning.se eller universityadmissions.se.

Studieavgiften är för närvarande 255 000 SEK/läsår. Den fastställs av KMH:s rektor och hanteras av KMH. Avgiften faktureras dig terminsvis.

All information finns hos UHR

På UHR:s webbplatser antagning.se respektive universityadmissions.se finns allt du behöver veta kring avgifterna – se länkar nedan.