Anmälnings- och studieavgifter

KMH:s utbildningar är avgiftsfria för medborgare i EU, i EES-staterna Norge, Island, Lichtenstein samt i Schweiz. Medborgare i övriga länder behöver betala anmälningsavgift och studieavgift.

EU/EES, Schweiz

Alla som vill studera avgiftsfritt måste styrka sin rätt till det. Svenska medborgare anger sin folkbokföringsadress i Sverige i samband med anmälan, och styrker därmed sin rätt till avgiftsfrihet.

Du som är medborgare i ett EU-, EES-land eller Schweiz behöver inte betala anmälnings- eller studieavgift, men du ska styrka ditt medborgarskap. Det gör du i samband med din ansökan på universityadmissions.se genom att ladda upp ID-handlingar.

Styrk ditt medborgarskap (antagning.se) Länk till annan webbplats.

Tredjelandsmedborgare

Om du inte är medborgare i EU/EES-stat eller Schweiz är du så kallad tredjelandsmedborgare. Då är du skyldig att betala studieavgift för våra utbildningar.

Du ska även betala anmälningsavgift, annars blir din anmälan ogiltig och du kan inte bli antagen. Om du redan är registrerad vi ett annat svenskt universitet eller annan svensk högskola, så behöver du inte betala anmälningsavgift.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är för närvarande 900 SEK. Den hanteras helt och hållet av av Universitets- och högskolerådet, UHR, och betalas in i samband med anmälan på deras webbplatser antagning.se eller universityadmissions.se.

Studieavgift

Studieavgiften är för närvarande 255 000 SEK/läsår. Den fastställs av KMH:s rektor och hanteras av KMH. Avgiften faktureras dig terminsvis.

All information finns hos UHR

Fullständig information finns på UHR:s webbplatser antagning.se Länk till annan webbplats. respektive universityadmissions.se. Länk till annan webbplats.