Reell kompetens

Har du inte betygen, men anser att du har de förkunskaper som krävs för att klara av utbildningen? Då kan du ansöka om bedömning av reell kompetens.

Vad är reell kompetens?

Reell kompetens är den kompetens du tillgodogjort dig på annat sätt än genom det formella skolsystemet i Sverige eller utomlands. Det kan till exempel vara genom arbetslivserfarenhet eller någon annan utbildning som inte i sig ger behörighet till högskolestudier.

Så här ansöker du om reell kompetens

 1. Anmäl dig till den utbildning du vill gå på antagning.se Länk till annan webbplats..
 2. Fyll i blanketten för ansökan om reell kompetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som finns på antagning.se och ladda upp den till ditt konto, senast sista anmälningsdag.
 3. Skriv ett CV med din utbildning och arbetslivserfarenhet, samt ett brev. I brevet ska du
  • förklara vilka formella meriter/betyg du saknar för behörighet
  • beskriva på vilket annat sätt du tillgodogjort dig dessa kunskaper
  • motivera varför du bedömer att du kommer att klara av utbildningen utan dessa formella meriter/betyg.
 4. Styrk de kunskaper du beskriver i ditt brev med formella dokument. Det kan vara arbetsgivarintyg, kursbevis, programblad, recensioner eller liknande.
 5. Ladda upp blanketten och alla dina dokument på antagning.se Länk till annan webbplats. senast sista anmälningsdag.

Vad händer sen?

KMH kommer göra en samlad bedömning av de dokument du skickat in och beslutar sedan om du kan anses behörig eller inte. Vi kommer eventuellt att kontakta dig för komplettering av dokument. Det kan också hända att du blir kallad till KMH för att utföra någon form av valideringsuppgift.

Relaterad kontakt