Reell kompetens

Har du de förkunskaper som behövs för en viss utbildning men inte den behörighet som krävs? Då kan du ansöka om bedömning av reell kompetens.

Vad är reell kompetens?

Reell kompetens är den kompetens du tillgodogjort dig på annat sätt än genom det formella skolsystemet i Sverige eller utomlands. Det kan till exempel vara genom arbetslivserfarenhet eller någon annan utbildning som inte i sig ger behörighet till högskolestudier.

Så här ansöker du om reell kompetens

  1. Anmäl dig till den utbildning du vill gå på antagning.se Länk till annan webbplats..
  2. Fyll i blanketten för ansökan om reell kompetens Länk till annan webbplats. som finns på antagning.se.
  3. Du behöver ett CV som ska vara utförligt och styrkt med bilagor som kan vara intyg från arbetsgivare, programblad, recensioner eller liknande.
  4. Skriv ett brev där du motiverar varför du bedömer att du kommer att klara av utbildningen trots att du inte har de officiella meriter/betyg som krävs.
  5. Ladda upp blanketten, CV med styrkta dokument och brev, på antagning.se Länk till annan webbplats.. Alla dokument ska ha laddats upp senast sista kompletteringsdatum för aktuell antagningsomgång.

Vad händer sen?

KMH kommer göra en samlad bedömning av de dokument du skickat in och beslutar sedan om du kan anses behörig eller inte. Vi kommer eventuellt att kontakta dig för komplettering av dokument. Det kan också hända att du blir kallad till KMH för att utföra någon form av valideringsuppgift.

Om du har frågor om reell kompetens, kontakta studievägledare Helena Mellbom
Kajlinger, helena.mellbom-kajlinger@kmh.se.

Grundläggande behörighetsprov

Du som är minst 24 år och saknar grundläggande behörighet till högskolestudier kan skriva ett prov för att styrka din kompetens. Med ett godkänt provresultat får du grund­läggande behörighet till hög­skolestudier.

Mer om det grund­läggande behörighets­provet på studera.nu Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt