Ann-Britt Werner dirigerar en kör. Kören syns inte på bilden.

Med KPU kan du bli Musikläraren

Ett yrke där ingen dag är den andra lik och där varje dag ger en energiboost – hur låter det? Så beskriver Ann-Britt Werner, studierektor för KPU, hur det är att vara musiklärare. Om du har en musikutbildning sedan tidigare kan du med KPU, kompletterande pedagogisk utbildning, få möta barn och unga i skolans värld och få en trygg försörjning som lärare.

Ann-Britt Werner är studierektor för KPU, kompletterande pedagogisk utbildning, och hon ger här svar på några frågor om utbildningen.

Vem ska söka KPU?

Du behöver ha 120 hp i musik och tycka att musik är ett viktigt ämne som du vill lära ut i skolan. Sedan behöver du vara intresserad av att möta barn och unga och låta dem få uppleva musik.

Hur ser arbetsmarknaden ut för musiklärare?

Efter utbildningen kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket och då blir du behörig att undervisa i ämnet musik hela vägen upp till gymnasiet. Det finns ett stort behov av musiklärare i grundskolan, som det ser ut idag, där behöriga lärare är eftertraktade. Förutom grundskolan finns det möjlighet att arbeta på gymnasieskolor; både sådana med musikprofiler och med estetiskt program, men det är inte lika många tjänster där.

Hur är yrkesrollen som musiklärare?

En musiklärare i grundskolan och gymnasiet behöver ha en bredd, inte bara vara intresserad av sitt instrument, för att kunna lära ut bland annat instrumentalspel, körsång och musikteori. Musikläraren är ofta den lärare på skolan som träffar många elever och du blir en viktig person för dem. På en liten ort kan du då också bli Musikläraren med stort M.

Vilka är studenter på KPU?

Vi har en stor blandning av studenter på utbildningen, vilket är mycket positivt för utbytet av tankar och erfarenheter. En del studenter har nyss gått en musikerutbildning, medan andra har jobbat många år och tycker att det är fantastiskt att börja studera igen. Många tycker att det är lite lyxigt att få möjligheten att omskola sig mitt i livet.

Hos oss på KMH kan studenterna bo på olika ställen i landet, eftersom utbildningen sker digitalt på distans. Den praktiska delen av utbildningen gör de på sin hemort och sedan har vi en träff i månaden på plats på KMH.

Hur är det att studera KPU?

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Praktiken börjar redan första terminen och där får studenterna oftast vara i grundskolan. I det teoretiska ingår mycket självstudier, vilket kräver en viss studiedisciplin. För vissa kan det finnas en studieovana i början och då är det viktigt att se målet som bara ligger tre terminen bort - en lärarexamen med möjlighet att ansöka om en lärarlegitimation hos Skolverket.

Vad ingår i KPU?

KPU kan enkelt sägas vara uppdelad i två delar - den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Inom UVK får du läsa olika kurser, till exempel:

  • Utvecklingspsykologi – hur fungerar barn och unga?
  • Betygsättning och bedömning – hur gör en lärare bedömningar och sätter betyg?
  • Skolväsendets historia – hur var skolan då och nu?
  • Vetenskapsteori och forskningsmetod – vad behöver jag för att skriva ett självständigt arbete?

VFU:n sker ute på skolor där du får handledning av en musiklärare. Som musiklärare behöver du en musikalisk bredd, för du kommer att få leda orkestrar, körer, ensembler eller kanske en rockgrupp samt använda digitala verktyg. Det är ofta under praktikveckorna som du får stöd i att bredda dig och bygga upp en grund för att kunna arbeta som musiklärare.

Vad är speciellt under utbildningen?

VFU:n är ofta en skräckblandad förtjusning under utbildningen och för en del studenter fanns det inte ens i sinnebilden, före de började på KPU, att undervisa små barn. Jag minns en student som inte ens tänkt tanken på att vara på lågstadiet och undervisa yngre elever, och som upptäckte att det var fantastiskt kul. VFU:n öppnar dörrarna till något nytt som en del inte ens hade tänkt sig.

Vad är grejen med att vara musiklärare?

Jag har jobbat i 25 år i gymnasieskolan och de dagar som jag har tyckt att det varit tråkigt att gå till jobbet som musiklärare, de är räknade på ena handens fingrar.

Ingen dag är den andra lik. Det finns en enorm glädje att ta in musiken i klassrummet och i ämnet musik kan man göra så otroligt mycket roliga saker. I ett klassrum är det också en ständig dialog med eleverna, så det blir små, speciella möten varje dag. Att sedan få följa sina elevers utveckling och se deras entusiasm när de lyckas – det är att få vara med när livet pågår.

Relaterad kontakt