VFU

VFU är den verksamhetsförlagda utbildning som äger rum inom ämneslärarprogrammet och den kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU. Här finns allt du behöver veta om din VFU.

Du som är lärarstudent ges i VFU:n möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen. VFU är obligatorisk och organiserad i VFU-kurser, och beroende på när du påbörjade din utbildning, ingår det 3 eller 4 VFU-kurser om totalt 30 högskolepoäng.

Din VFU är förlagd till en kommun eller en stadsdel i Stockholms län inom grundskola och gymnasium. Ann-Britt Werner är VFU-ansvarig på KMH och ordnar placeringar i samarbete med VFU-samordnare i kommuner och skolor vilket innebär att du alltså inte själv ska kontakta skolor och handledare. Terminen innan du läser en VFU-kurs kommer VFU-ansvarig att kontakta dig och placering sker utifrån inriktning och instrument samt bostadsadress med tanke på resväg till den skola där du placeras.

Läs mer om allt som rör din VFU i VFU-handboken Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster..

Studiegång för de olika VFU-perioderna

Studenter antagna fram till HT 2017 på lärarprogrammet LÄGY läser tre VFU-kurser:

 • VFU1 – 7,5 hp. Ges termin 2, VT år 1.
 • VFU2 – 7,5 hp. Ges termin 5, HT år 3.
 • VFU3 – 15 hp. Ges termin 10, VT år 5.

Studenter antagna från och med HT 2018 på lärarprogrammet LLGY läser fyra VFU-kurser:

 • VFU1 – 7,5 hp. Ges termin 2, VT år 1.
 • VFU2 – 7,5 hp. Ges termin 5, HT år 3.
 • VFU3 – 7,5 hp. Ges termin 8, VT år 4.
 • VFU3 – 7,5 hp. Ges termin 10, VT år 5.

Studenter antagna på KPU läser tre VFU-kurser:

 • VFU1 – 7,5 hp. Ges termin 1, HT år 1.
 • VFU2 – 7,5 hp. Ges termin 2, VT år 1.
 • VFU3 – 15 hp. Ges termin 3, HT år 2.

Internationell VFU

KMH har ett avtal med Lady Grey Arts Academy i Sydafrika som möjliggör internationell VFU. Lady Grey är både en grund- och gymnasieskola med estetisk profil – musik, dans, teater, design och bild.

Lady Greys åtagande:

 • Handledning, logi och vissa måltider
 • Transport till och från närliggande flygplats

KMH:s åtagande:

 • Kursansvar, tillhörande trepartssamtal med student och lokal handledare
 • Reseförsäkring via Kammarkollegiet

Studentens åtagande:

 • Resekostnad till och från Sydafrika

Du kan ansöka om merkostnadslån via CSN för din resa men det finns även möjlighet att ansöka om KMH:s resestipendium.

Om du har frågor om skolan eller upplägget i Sydafrika kan du kontakta läraren Eva Wedin.

Vilken period kan du göra internationell VFU?

Lärarprogrammets studenter (antagna t.o.m. HT17) kan ansöka om internationell VFU inför:

 • VFU2 – ht åk 3 (senast 15 maj)
 • VFU3 – vt åk 5 (senast 15 november året innan)

Lärarprogrammets studenter (antagna fr.o.m. HT18) kan ansöka om internationell VFU inför:

 • VFU2 – ht åk 3 (senast 15 maj)
 • VFU3 – vt åk 4 (senast 15 november året innan)

Studenter som läser kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan ansöka om internationell VFU inför:

 • VFU2 – vt termin 2 (senast 15 november året innan)
 • VFU3 – ht termin 3 (senast 15 april) – VFU kan genomföras under sommartermin i Sydafrika.

Relaterad kontakt