Valbara kurser

Utbildningsprogrammen har valbara kurser i utbildningsplanen. I de flesta fall får du välja fritt bland alla institutioners utbud av valbara kurser. Anmälan, som sker inför varje läsår, går till på lite olika sätt beroende på vilken institution som ansvarar för ditt program.

Utbud

För alla programstudenter

Valbara kurser för alla programstudenter

Här hittar du även aktuella kurser som ges på SSES, Stockholm School of Entrepreneurship.

För institutionens egna studenter

Vissa valbara kurser vänder sig enbart till institutionens egna programstudenter. 

Folkmusik

Jazz

Klassisk musik, kyrkomusik och tidig musik

Komposition, dirigering och musikteori

Musik- och medieproduktion

Anmälan till valbar kurs

Kurserna ges under förutsättning att tillräckligt många studenter anmäler sig till respektive kurs. KMH garanterar inte att det finns plats för alla studenter på varje kurs. Det är därför viktigt att du också anger fler alternativ när du anmäler dig.

Studenter på program på Folkmusik, Jazz, Musik- och medieproduktion

Du anmäler dig genom att fylla i en särskild blankett, digitalt eller i pappersformat, som din studierektor på din institution hanterar.

Studenter på program på Klassisk musik, kyrkomusik och tidig musik

Du anmäler dig via en digital enkät som skickas ut till din KMH e-postadress.

Studenter på program på Komposition, dirigering och musikteori

Anmäl dig genom att kontakta Anders Sjögren.

Studenter på program på Musik, pedagogik och samhälle

Anmäl dig via e-post till din studierektor. Gäller även studenter vid äldre lärarprogram som har valbara kurser kvar att läsa.

Se kontaktpersoner på MPS