Valbara kurser

Utbildningsprogrammen har valbara kurser i utbildningsplanen. I de flesta fall får du välja fritt bland alla institutioners utbud av valbara kurser. Anmälan, som sker inför varje termin, går till på lite olika sätt beroende på vilken institution som ansvarar för ditt program.

Utbud

Folkmusik

Jazz

Klassisk musik

Komposition, dirigering och musikteori

Musik- och medieproduktion

Musik, pedagogik och samhälle

Anmälan till valbar kurs

Kurserna ges under förutsättning att tillräckligt många studenter anmäler sig till respektive kurs. KMH garanterar inte att det finns plats för alla studenter på varje kurs. Det är därför viktigt att du också anger fler alternativ när du anmäler.

Studenter på program på Folkmusik, Jazz, Musik- och medieproduktion

Du anmäler dig genom att fylla i en särskild blankett, som delas ut av och lämnas till din mentor på din heminstitution. 

Studenter på program på Klassisk musik

  • Spara blanketten nedan.
  • Fyll i dina val.
  • Skicka den ifyllda blanketten via e-post till Karin Hjertzell.

Anmälningsblankett valbara kurser, klassisk musikPDF

Observera! Du kan inte fylla i blanketten direkt i webbläsaren.

Studenter på program på Komposition, dirigering och musikteori

Anmäl dig genom att kontakta Anders Sjögren.

Studenter på program på Musik, pedagogik och samhälle

Anmäl dig via e-post till din studierektor. Gäller även studenter vid äldre lärarprogram som har valbara kurser kvar att läsa.

Se kontaktpersoner på MPS

Relaterad kontakt