Folkmusik, valbara kurser för institutionens egna programstudenter

Dessa valbara kurser är reserverade för studenter på de program som institutionen för folkmusik ansvarar för.

Grundnivå

Skriv tabellbeskrivning här
KursnamnHpKodHtVt
Arrangering, folkmusik, modal stämföring Pdf, 155 kB.5AG5010-vt

Arrangering inom folkmusik – ackordspel för melodispelare Pdf, 105.4 kB, öppnas i nytt fönster.

5

AG2001

-

vt

Eget konstnärligt projekt 1 Pdf, 154.4 kB.5AG5006htvt
Eget konstnärligt projekt 2 Pdf, 154 kB.5AG5007htvt

Konstnärligt projekt 3, folkmusik Pdf, 78.4 kB, öppnas i nytt fönster.

5

AG2005

ht

vt

Folkmusikteori, fördjupning Pdf, 153.7 kB.5AG5012htvt

Folkmusik i teaterproduktion Pdf, 82.8 kB, öppnas i nytt fönster.

5

AG2003

-

vt

Huvudinstrument, breddning 1 Pdf, 152.8 kB.5AG1027htvt
Huvudinstrument, breddning 2 Pdf, 152.9 kB.5AG1028htvt
Huvudinstrument, fördjupning 1 Pdf, 154.2 kB.5AG1026htvt
Huvudinstrument, fördjupning 2 Pdf, 152.9 kB.5AG5001htvt
Instrumental-/sångmetodik, breddning Pdf, 157.6 kB, öppnas i nytt fönster.5AG5014htvt
Instrumental-/sångmetodik, fördjupning Pdf, 147.9 kB, öppnas i nytt fönster.5AG1052htvt
KMH Folk ensemble 1 Pdf, 154.1 kB.5AG1005Läsår
Komposition/arrangering, fördjupning Pdf, 149.5 kB.5AG1036htvt
Modal improvisation, fördjupning Pdf, 162.3 kB.5AG1034ht-
Musik och samhälle, folkmusik, fördjupning Pdf, 148 kB.5AG5015htvt
Musikproduktion och marknadsföring, fördjupning Pdf, 146 kB.5AG5013htvt
Musikteknologi, fördjupning Pdf, 140.2 kB.5AG1059htvt
Musikvideo Pdf, 71.4 kB.5EG2033ht-

Nordisk folksång Pdf, 96 kB.

5

AG2007


vt

Scenisk gestaltning Pdf, 144.1 kB.5AG1051htvt
Spel till dans Pdf, 154.5 kB.5AG1044
vt
Spel till dans, fördjupning Pdf, 138.9 kB, öppnas i nytt fönster.5AG5004
vt

Avancerad nivå

KursnamnHpKodHtVt
Folkmusikteori, fördjupning Pdf, 141.4 kB.5AA1018htvt

Huvudinstrument, breddning, avancerad 1 Pdf, 147.1 kB.

5AA5003htvt
Huvudinstrument, breddning, avancerad 2 Pdf, 146.7 kB.5AA5004htvt

Huvudinstrument, breddning, avancerad 3 Pdf, 77.1 kB, öppnas i nytt fönster.

5

AA5006

ht

vt

Huvudinstrument, fördjupning, avancerad 1 Pdf, 152.7 kB.5AA5001htvt
Huvudinstrument, fördjupning, avancerad 2 Pdf, 153 kB.5AA5002htvt

Huvudinstrument, fördjupning, avancerad 3 Pdf, 81.5 kB, öppnas i nytt fönster.

5

AA5007

ht

vt

Komposition/arrangering, fördjupning, avancerad 1 Pdf, 154.1 kB.5AA1008htvt
Komposition/arrangering, fördjupning, avancerad 2 Pdf, 149.3 kB.5AA1017htvt
Musikproduktion och marknadsföring, fördjupning Pdf, 183.2 kB.5AA5005htvt
Musikteknologi, fördjupning Pdf, 184 kB, öppnas i nytt fönster.5AA1009htvtRelaterad kontakt