Folkmusik, valbara kurser

Institutionen för folkmusik har två kategorier med valbara kurser. Den ena kan alla studenter på KMH:s utbildningsprogram söka. Den andra omfattar kurser reserverade för studenter på de program institutionen ansvarar för: Musiker, svensk folkmusik samt Folk- och konstmusik från andra kulturer.

Valbara kurser för alla programstudenter

Valbara kurser för institutionens egna programstudenter

Grundnivå

Skriv tabellbeskrivning här
KursnamnHpKodHtVt
Arrangering, folkmusik, modal stämföringPDF5AG5010htvt
Eget konstnärligt projekt 1PDF5AG5006htvt
Eget konstnärligt projekt 2PDF5AG5007htvt
Folkmusikteori, fördjupningPDF5AG5012htvt
Huvudinstrument, breddning 1PDF5AG1027htvt
Huvudinstrument, breddning 2PDF5AG1028htvt
Huvudinstrument, fördjupning 1PDF5AG1026htvt
Huvudinstrument, fördjupning 2PDF5AG5001htvt
Huvudinstrument, svensk folkmusik eller musik från andra kulturer, tillval 1PDF5AG5002htvt
Huvudinstrument, svensk folkmusik eller musik från andra kulturer, tillval 2PDF5AG5003htvt
Instrumental-/sångmetodik, breddningPDF5AG5014htvt
Instrumental-/sångmetodik, fördjupningPDF5AG1052htvt
KMH Folk ensemble 1PDF5AG1005Läsår
Komposition/arrangering, fördjupningPDF5AG1036htvt
Modal improvisation, fördjupningPDF5AG1034htvt
Musik och samhälle, folkmusik, fördjupningPDF5AG5015htvt
Musikproduktion och marknadsföring, fördjupningPDF5AG5013htvt
Musikteknologi, fördjupningPDF5AG1059htvt
Musikteori, tillvalPDF5AG5011htvt
Piano, biämne, komplettering grundkursPDF5AG1045htvt
Scenisk gestaltningPDF5AG1051htvt
Spel till dansPDF5AG1044
vt
Spel till dans, fördjupningPDF5AG5004
vt

Avancerad nivå

KursnamnHpKodHtVt
Folkmusikteori, fördjupningPDF5AA1018htvt
Huvudinstrument, breddning, avancerad 1PDF5AA5003htvt
Huvudinstrument, breddning, avancerad 2PDF5AA5004htvt
Huvudinstrument, fördjupning, avancerad 1PDF5AA5001htvt
Huvudinstrument, fördjupning, avancerad 2PDF5AA5002htvt
Komposition/arrangering, fördjupning, avancerad 1PDF5AA1008htvt
Komposition/arrangering, fördjupning, avancerad 2PDF5AA1017htvt
Musikproduktion och marknadsföring, fördjupningPDF5AA5005htvt
Musikteknologi, fördjupningPDF5AA1009htvt

Relaterad kontakt