Folkmusik, valbara kurser för institutionens egna programstudenter

Dessa valbara kurser är reserverade för studenter på de program som institutionen för folkmusik ansvarar för.

Grundnivå

Skriv tabellbeskrivning här
KursnamnHpKodHtVt
Arrangering, folkmusik, modal stämföringPDF5AG5010-vt

Arrangering inom folkmusik – ackordspel för melodispelarePDF

5

AG2001

-

vt

Eget konstnärligt projekt 1PDF5AG5006htvt
Eget konstnärligt projekt 2PDF5AG5007htvt

Konstnärligt projekt 3, folkmusikPDF

5

AG2005

ht

vt

Folkmusikteori, fördjupningPDF5AG5012htvt

Folkmusik i teaterproduktionPDF

5

AG2003

-

vt

Huvudinstrument, breddning 1PDF5AG1027htvt
Huvudinstrument, breddning 2PDF5AG1028htvt
Huvudinstrument, fördjupning 1PDF5AG1026htvt
Huvudinstrument, fördjupning 2PDF5AG5001htvt
Instrumental-/sångmetodik, breddningPDF5AG5014htvt
Instrumental-/sångmetodik, fördjupningPDF5AG1052htvt
KMH Folk ensemble 1PDF5AG1005Läsår
Komposition/arrangering, fördjupningPDF5AG1036htvt
Modal improvisation, fördjupningPDF5AG1034ht-
Musik och samhälle, folkmusik, fördjupningPDF5AG5015htvt
Musikproduktion och marknadsföring, fördjupningPDF5AG5013htvt
Musikteknologi, fördjupningPDF5AG1059htvt
Scenisk gestaltningPDF5AG1051htvt
Spel till dansPDF5AG1044
vt
Spel till dans, fördjupningPDF5AG5004
vt

Avancerad nivå

KursnamnHpKodHtVt
Folkmusikteori, fördjupningPDF5AA1018htvt
Huvudinstrument, breddning, avancerad 1PDF5AA5003htvt
Huvudinstrument, breddning, avancerad 2PDF5AA5004htvt
Huvudinstrument, fördjupning, avancerad 1PDF5AA5001htvt
Huvudinstrument, fördjupning, avancerad 2PDF5AA5002htvt
Komposition/arrangering, fördjupning, avancerad 1PDF5AA1008htvt
Komposition/arrangering, fördjupning, avancerad 2PDF5AA1017htvt
Musikproduktion och marknadsföring, fördjupningPDF5AA5005htvt
Musikteknologi, fördjupningPDF5AA1009htvt

Relaterad kontakt