Kursvärdering

Kursvärderingen är din möjlighet att ge synpunkter på en genomförd kurs. Den är också en viktig pusselbit i vårt arbete med att utveckla kurser och utbildningar. Alla kursvärderingar har samma frågeställningar.

Alla högskolor ska ge sina studenter denna möjlighet till återkoppling. Studenterna har också rätt att ta del av resultaten, och av de eventuella åtgärder som vidtas för att förbättra kurser och utbildningar.

Kursvärderingarna behöver vara möjliga att jämföra med varandra, för att de ska bidra till kvalitetsarbetet. Därför är det viktigt att alla genomförda kurser har samma frågeställningar.

Frågor och svar om kursvärdering

Hur går det till?

Kursvärderingar genomförs i slutet av varje termin. Varje kurstillfälle utvärderas den termin som kursen avslutas.

När det är dags att göra en kursvärdering får du ett e-postmeddelande med en länk till vårt enkätverktyg, Netigate. Avsändaren är kmh-undersokningar(snabel-a)netigate.se

Du utgår från vad som sägs i kursplanen och kursguiden när du svarar på frågorna. Därför är det viktigt att du läser igenom dem. Om du inte hittar dem i kursens Canvas-rum, fråga kursansvarige om var du kan finna dem eller kolla på backstage.

Vad händer med min kursvärdering?

Alla kursvärderingarna sammanställs. Studierektor eller kursansvarig har sedan i uppgift att sammanställa studenternas synpunkter, lärares reflektioner och eventuellt annat underlag till en kursvärderingsrapport. Denna rapport ligger till grund för eventuella förändringar eller justeringar.

Hur tar jag del av kursvärderingsrapporten?

Rapporten publiceras i ett gemensamt Canvas-rum som både studenter och lärare når.

Varför ska jag utvärdera en kurs?

Din uppfattning och dina reflektioner kring utbildningen är avgörande för att vi ska kunna utveckla kvaliteten på våra kurser och utbildningar. Du hjälper kommande studenter till en bättre utbildning, och du hjälper KMH att utvecklas.

Jag har deltagit i en kurs men inte fått någon kursvärdering?

Kursvärderingar skickas automatiskt ut kring kursens slutdatum. Avstämning görs mot Ladok. Logga gärna in i Ladok så ser du kursens slutdatum och att du är registrerad på kursen.

Jag har inte slutfört en kurs. Ska jag genomföra kursvärderingen?

Ja, dina insikter om kursen är betydelsefulla för kursens utveckling. Vid eventuell omregistrering på kursen i Ladok får du möjlighet att genomföra en kursvärdering även för det kurstillfälle som kommer.

Jag hittar inte eller har råkat radera e-postmeddelandet med länken till kursvärderingen i. Vad ska jag göra?

Påminnelser skickas ut automatiskt till de som inte slutfört enkäten vid givna datum. Då får du ett nytt mail med länken i.

Kan jag vara anonym?

Kursvärderingen är helt anonym. De påminnelser som skickas ut av systemet sker automatiskt vid givna tidpunkter om enkäten inte är genomförd. De kan av KMH varken adresseras till student eller e-postadress.

Fler frågor?

Kontakta gärna avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd om du har fler frågor.

ufa@kmh.se

Nytt kursvärderingssystem under utveckling

Hösten 2021 fattade UF-nämnden beslut om förändringar i kursvärderingssystemet, bland annat nya frågeställningar. För att kunna genomföra förändringarna fullt ut behöver KMH använda ett enkätverktyg som är bättre anpassat för kursvärderingar. Arbetet med att byta enkätverktyg pågår och från höstterminen 2023 beräknas kursvärderingarna kunna göras med de ändringar som beslutats.

Relaterad kontakt