Stipendier

Det finns ett ganska stort utbud med stipendier för dig som är registrerad student på KMH. Några hanteras direkt av KMH, andra via andra aktörer, bland annat Kungliga Musikaliska Akademin, KMA.

Utöver dessa finns en lång rad externa stiftelser och fonder som delar ut stipendier. Information om dessa når du i första hand via kåren, KMS.

Nu är 2019 års lokala KMH-stipendier beslutade.

Totalt 77 stycken av ca 200 sökande har blivit tilldelade ett stipendium. Stort grattis till alla stipendiater!

Beslut om lokala KMH-stipendier 2019PDF

KMH:s stipendier

Huvudändamålet är att bidra till fortsatt utveckling genom att möjliggöra vidareutbildning, utlandsstudier, instrumentköp etc. Extern verksamhet utanför KMH, utlandsstudier och sådana erfarenheter som inte KMH kan ge ska prioriteras. Stipendier ges företrädesvis till studerande i sista årskursen.

Mer om KMH:s stipendier

KMA:s stipendier

KMA förvaltar ett stort antal stipendiefonder avsedda att främja unga musikstuderandes utbildning. Stipendierna kan även ges som stöd för instrument- och notinköp.

Det finns två sorters stipendier finns att söka från KMA: de nationella som hanteras av KMA, samt de lokala som hanteras av respektive musikhögskola.

Mer om KMA:s stipendier

Resestipendier

KMH har avsatt vissa stipendiemedel för att möjliggöra resor för studenterna under läsåret. Dessa resestipendier avser främst masterclasses, kurser utomlands och konferenser.

Mer om resestipendier

Marthe Uzander och Lars Nyhléns stiftelse

För musikerstuderanden som nyligen avlagt examen vid KMH på piano eller sång – inom alla genrer – och som vill vidareutbilda sig utomlands.

Mer om stiftelsens stipendier

Minor Field Studies

Det här är ett Sidastipendium som du kan få för att göra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland. Under minst åtta veckor samlar du material ditt kandidat-, master- eller ämneslärarexamen.

Mer om MFS, Minor Field Studies

Relaterad kontakt