Stipendier

Det finns ett ganska stort utbud med stipendier för dig som är registrerad student på KMH. Några hanteras direkt av KMH, andra via andra aktörer, bland annat Kungliga Musikaliska Akademin, KMA.

KMH får utöver dessa även löpande information om en rad olika externa stipendier. Dessa hittar du via vår studentkår KMS hemsida Länk till annan webbplats..

KMH:s stipendier

Huvudändamålet är att bidra till fortsatt utveckling genom att möjliggöra vidareutbildning, utlandsstudier, instrumentköp etc. Extern verksamhet utanför KMH, utlandsstudier och sådana erfarenheter som inte KMH kan ge ska prioriteras. Stipendier ges företrädesvis till studerande i sista årskursen.

Mer om KMH:s stipendier

KMA:s stipendier

Kungl. Musikaliska akademien (KMA) förvaltar ett stort antal stipendiefonder avsedda att främja unga musikstuderandes utbildning. Stipendierna kan även ges som stöd för instrument- och notinköp.

Det finns två sorters stipendier att söka från KMA: de nationella som hanteras av KMA, samt de lokala som hanteras av respektive musikhögskola.

Mer om KMA:s stipendier

Resestipendier

KMH har avsatt vissa stipendiemedel för att möjliggöra resor för studenterna under läsåret. Dessa resestipendier avser främst masterclasses, kurser utomlands och konferenser.

Mer om resestipendier

Marthe Uzander och Lars Nyhléns stiftelse

För musikerstuderande som nyligen avlagt examen vid KMH på piano eller sång – inom alla genrer – och som vill vidareutbilda sig utomlands.

Mer om stiftelsens stipendier

Sverker och Birgittas stipendiefond

För studenter som läser sista året på något av KMH:s utbildningsprogram. Stipendierna ges som stöd för att utveckla utveckling inom konst och musik.

Mer om stipendier från Sverker och Birgittas stipendiefond

Relaterad kontakt