KMA:s stipendier

Det finns två sorters stipendier finns att söka från Kungl. Musikaliska akademien (KMA): KMA:s nationella stipendier kan sökas av studerande som påbörjat ett masterprograms andra år. KMA:s lokala stipendier kan sökas av alla studerande på KMH.

KMA:s lokala stipendier, hanteras av KMH

Ansökan hanteras av KMH. Ansökan görs digitalt fr.o.m. ht 2020. Använd inte tidigare ansökningsblanketter.

Aktuell information läggs ut på KMA:s webbplats i september varje år, och sista ansökningsdag är i oktober.

Stipendiebeloppen varierar mellan 7 500 och 20 000 kronor.

Riktlinjer för KMH:s bedömningPDF

Information till sökande om lokala KMA-stipendierPDF

Ansökningsblankett 2019, lokala KMA-stipendierPDF

Krav och ändamål

Alla studenter som är registrerade på kurs inom utbildningsprogram på KMH kan söka stipendierna. Detta gäller även för student som gör del av sin utbildning vid utländsk högskola genom utbytesprogram. Däremot har sökanden som studerar vid KMH genom utbyte från annan högskola inte rätt att söka stipendierna.

Du ska ha fullgjort dina åtaganden gentemot KMH. Detta innebär bland annat att du inte får vara avstängd från biblioteket och internservice. Ansökningar från de studenter som inte uppfyller detta krav sorteras bort. Institutionen och de studenter som sökt stipendium informeras om de ansökningar som sorterats bort.

Stipendierna ska

  • främja unga musikstuderandes utbildning.
  • beviljas till vidareutbildning, deltagande i kurser och utlandsstudier samt för inköp av instrument och noter.
  • möjliggöra högre musikstudier efter avslutad utbildning vid KMH. Därför ges de företrädesvis till studerande i sista årskursen.

Bedömning och beslut

De lokala KMA:s stipendierna ges till studenter som på ett förtjänstfullt sätt genomför sina studier. Detta innebär att det ställs stora krav på din skicklighet samt hur du deltar i och medverkar i samtliga delar av utbildningen. Vid bedömningen ska stor vikt läggas vid hur ett eventuellt stipendium bidrar till din fortsatta utveckling. Vid bedömningen tas hänsyn till om du tidigare fått stipendium genom KMH.

Lärarna vid den institution du studerar vid deltar i bedömningen av stipendieansökningarna. Akademichefer föreslår stipendiater till rektor som fattar det slutgiltiga beslutet.

KMA:s nationella stipendier, hanteras av KMA

Ansökan och stipendier hanteras helt och hållet av KMA, och omfattas av särskilda behörighetsregler. Stipendiebeloppen varierar mellan 30 000 och 90 000 kronor.

Aktuella blanketter och information läggs ut på KMA:s webbplats i mars varje år, och sista ansökningsdag är i maj. Alla frågor om dessa stipendier besvaras av KMA.

KMA:s sidor om stipendierlänk till annan webbplats

Takbelopp

Stipendiater kan få lokala och nationella KMA-stipendier till en sammanlagd summa av högst 220 000 kronor. Den som erhållit stipendier upp till detta (eller tidigare) takbelopp har inte rätt att söka på nytt.

Relaterad kontakt