Flexblanketter

Här hittar du aktuell blankett för rapportering av tid och flextid. Gäller för anställda med månadslön.

Så fyller du i flexrapporten

År/Månad

Välj rätt år och månad (1). Flexrapporten ändras utifrån aktuell månads kalender.

Flexsaldo föregående månad

Fyll i föregående månads flexsaldo. Det anges i timmar och hundradelar av en timme. Exempel: 0,50 timmar motsvarar 30 minuter.

Arbete In och Arbete ut

Fyll i timme och minut när du kom respektive gick.

Lunch

Om du tar längre lunch än 30 minuter, fyller du i hur många minuter du använt för lunchfrånvaro den dagen.

Tjänstomfattning

Tjänstomfattning anges under rubriken Tjänst (2).

Skriv endast deltidsomfattning om du fördelar din arbetstid jämnt under måndag–fredag. Om din arbetstid är koncentrerat förlagd, till exempel om du under en normal vecka arbetar tre hela dagar och är ledig två, så ska du ange omfattning 100 % för de dagar du arbetar.

Kompledigt (4)

Om du tar kompledigt en hel dag, skriv ”L” för att välja ”Ledig”.

Rutan används också om du jobbar deltid på schema och har en schemalagd ledig dag (arbetar koncentrerat).

Skriv ut

När du väljer skriv ut så skrivs automatisk bara en sida.

Relaterad kontakt