Flexblanketter

Här samlar vi aktuella blanketter för rapportering av tid och flextid. För anställda med månadslön.

Att fylla i en flexrapport

IN och UT

Skriv över de redan ifyllda timmarna eller minuterna med den timme och minut som du kom respektive gick. Du skall använda minuter och inte hundradelar av en timme.

Flex och Flexsaldo

Ändras när du fyllt i en ruta. Där är dock tidsangivelsen timmar och hundradelar av en timme – 0,50 timmar motsvarar 30 minuter osv.

Flexsaldo föregående månad

Fyll i föregående månads flexsaldo, anges i timmar och hundradelar av en timme.

Lunch

Om du tar längre lunch än 30 minuter så fyller du i hur många minuter du använt i rutan för Lunchfrånvaro för den dagen.

Frånvaro

Ange du vilken sorts frånvaro eller ledighet du haft i Frånvarorutan för aktuell dag. Vid frånvaro hel dag ändrar du inte IN- och UT-tiderna.

Tjänsteärende

Räknas som närvaro.

Övertid

Ange den del av närvarotiden som ingår i flextidsramen. Resterande tid skriver du in i övertidsblankett. Övertid en helg anger du endast i övertidsblankett.

Tidrapport flextid, normal månad

Tidrapport flextid, januari 2023

Tidrapport flextid, april 2023

Tidrapport flextid, november 2023

Relaterad kontakt