Läsår och ramtider

Läsåret omfattar 40 veckor. Här finns datum för terminsstarter och högtider, och information om läsårsplanen och dess olika begrepp: periodveckor, intensivveckor med flera. Här hittar du även ramtider för undervisning, som anger mellan vilka klockslag undervisningstiden ska vara förlagd.

Läsårsplanen

Terminernas start och slut innevarande och närmast kommande läsår.

Läsåret 2022/2023

Höstterminen pågår 29 augusti 2022 – 15 januari 2023.
Vårterminen pågår 16 januari – 4 juni 2023.

Läsårsplan 2022/2023 Pdf, 95.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Utökad läsårsplan 2022/2023 Pdf, 108.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Läsåret 2023/2024

Höstterminen pågår 28 augusti 2023 – 14 januari 2024.
Vårterminen pågår 15 januari – 2 juni 2024.

Läsårsplan 2023/2024 Pdf, 93 kB, öppnas i nytt fönster.

Läsåret 2024/2025

Höstterminen pågår 2 september 2024 – 19 januari 2025.
Vårterminen pågår 20 januari – 8 juni 2025.

Läsårsplan 2024/2025 Pdf, 95.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Begrepp i läsårsplanen

Periodveckor (reguljärveckor)

Sex perioder om fem veckor vardera med schemalagd undervisning. Allmänna helgdagar kan göra att vissa perioder inte innehåller fem fullständiga veckor.

Intensivveckor

Fyra enstaka veckor mellan periodveckorna, som ägnas åt produktioner, projekt och/eller intensivkurser.

Examinationsveckor

En vecka i slutet av varje termin som i första hand är avsedd för examinationer.

Antagningsveckor

Under vecka 11 schemaläggs ingen undervisning. Lokaler och utrustning används huvudsakligen för de pågående antagningsproverna.

Under vecka 21 schemaläggs viss undervisning, men antagningsproven har företräde till lokalerna.

Introduktionsvecka

Registrering och gemensamma aktiviteter, som workshops, informationsmöten och annat, för nyantagna studenter. Ligger som regel veckan före höstterminens start.

Gemensamma högtider

I samband med terminsavslutningarna firar studenter och personal gemensamma högtider, julhögtiden och sommarhögtiden.

Ramtider

Fasta tider för undervisning och lunch.

Ordinarie ramtider

Undervisningen äger rum:

  • Kl 8.45-12.15.
  • Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 13.30-18.00
    samt torsdag kl 13.30-15.00.

Övriga tider kommer lärare och berörd student/berörda studenter överens om.

Följande tider får ingen schemalagd undervisning äga rum:

  • Lunch kl 12.15-13.30
  • Helgfria torsdagar kl. 15.15-17.00. Reserverat för högskolans sammanträden där lärare och studentrepresentanter deltar, rektorskollegier, pedagogiskt forum för lärare, samt högre seminarium för professorer, lektorer och doktorander med mer.

Relaterad kontakt