Upphandling

Upphandlingar görs i enlighet med Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Beroende på vad som ska köpas in och det beräknade värdet av varan eller tjänsten finns det olika förfaranden.

Frågor som rör upphandlingsrutinen besvaras av Catharina Lenneryd, avdelningen för ledningsstöd och ekonomi.

Avropa från ramavtal i första hand

Enligt Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning, ska i första hand ramavtal upphandlade av Kammarkollegiet användas i syfte att effektivisera upphandlingen och åstadkomma besparingar för staten.

Avtal finns publicerade på www.avropa.se Länk till annan webbplats..

KMH har även egna avtal för inköp av vissa varor och tjänster samt att det kan finnas gemensamma ramavtal med andra lärosäten. Registrator har information om aktuella avtal som finns på KMH.

Direktupphandling och annonserad upphandling

Om värdet av upphandlingen understiger 700 000 kr och inget lämpligt avtal finns kan direktupphandling göras.

Direktupphandling under 100 000 kr

När värdet understiger 100 000 kr finns inget formellt krav på att fråga fler leverantörer än en. Men det är en rekommendation att göra det för att säkerställa att KMH:s krav på hänsyn om miljö, sociala och etiska faktorer tas om hand, samt för att få ett så bra pris som möjligt.

Direktupphandling 100 000 kr – 700 000 kr

När värdet överstiger 100 000 kr men understiger 700 000 kr, ska direktupphandlingen följa vissa regler.

Innan arbetet med upphandlingen påbörjas ska det förankras hos högskoledirektören. När upphandlingen är avslutad fattas formellt beslut av högskoledirektören (HD-beslut) att anlita utvald leverantör.

Upphandlingen ska också dokumenteras, som stöd finns en särskild dokumentationsblankett som ska bifogas underlaget till högskoleföredragningen (se nedan). Se vidare KMH:s riktlinjer för direktupphandling.

Riktlinjer för direktupphandling Pdf, 194.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett: Dokumentation av direktupphandling över 100 000 kr Word, 42.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Annonserad upphandling – över 700 000 kr,

Vid upphandling som överstiger 700 000 kr ska en annonserad upphandling göras enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Beslut om annonserad upphandling fattas alltid av högskoledirektören. Vissa undantag kan göras i enlighet med LOU, men får endast ske efter beslut av högskoledirektören.

Relaterad kontakt