Upphandling

Det finns olika former av upphandling och vilken som används beror på det beräknade värdet av den upphandlade varan eller tjänsten. Du kan få stöd av enheten för ledningsstöd och av förvaltningschefen.

Kontakta enheten för ledningsstöd

Inför ett större inköp eller en upphandling ska du alltid kontakta Catharina Lenneryd, Enheten för ledningsstöd, se kontaktuppgifter nedan.

Avropa från ramavtal

I första hand ska vi använda befintliga ramavtal för inköp av varor och tjänster. Registrator har information och vilka aktuella ramavtal som finns på KMH. Det kan också finnas gemensamma ramavtal med andra lärosäten.

Vi kan också använda andra statliga ramavtal. Aktuella ramavtal finns publicerade på www.avropa.selänk till annan webbplats.

Direktupphandling och annonserad upphandling

I andra hand får du göra en direktupphandling. Värdet på den upphandlade tjänsten eller varan avgör hur upphandlingen ska genomföras.

Direktupphandling under 100 000 kr

När värdet understiger 100 000 kr har du relativt fria händer. Det finns inget krav på att fråga fler leverantörer än en. Det är bra att göra det, och att på så sätt säkerställa KMH:s krav på hänsyn om miljö, sociala och etiska hänsyn och antidiskriminering tas om hand, samt för att få ett så bra pris som möjligt.

Upphandlingen bör dokumenteras och diarieföras.

Direktupphandling 100 000 kr ‑ 534 890 kr

När värdet överstiger 100 000 kr men understiger 534 890 kr, ska direktupphandlingen följa vissa regler. Upphandlingen ska dokumenteras och diarieföras enligt KMH:s riktlinjer för direktupphandling.

Riktlinjer för direktupphandlingPDF

Blankett: Dokumentation av direktupphandling över 100 000 krWord

Över 534 890 kr, annonserad upphandling

Vid upphandling som överstiger 534 890 kr ska annonserad upphandling göras enligt Lagen om offentlig upphandling (2007: 1091).

Vissa undantag kan göras i enlighet med LOU. Sådana undantag får endast ske efter beslut från förvaltningschefen.

Ta alltid kontakt med enheten för ledningsstöd inför större inköp eller upphandling.

Relaterad kontakt