Upphandling

Upphandlingar görs i enlighet med Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Beroende på vad som ska köpas in och det beräknade värdet av varan eller tjänsten finns det olika förfaranden.

Frågor som rör upphandlingsrutinen besvaras av redovisningsansvarig Catharina Lenneryd, avdelningen för ledningsstöd och ekonomi.

Avropa från ramavtal i förstahand

Enligt Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning, ska i första hand ramavtal upphandlade av Kammarkollegiet användas i syfte att effektivisera upphandlingen och åstadkomma besparingar för staten.

Avtal finns publicerade på www.avropa.se Länk till annan webbplats..

KMH har även egna avtal för inköp av vissa varor och tjänster. Registrator har information om vilka aktuella avtal som finns på KMH. Det kan även finnas gemensamma ramavtal med andra lärosäten.

Direktupphandling och annonserad upphandling

Om värdet av upphandlingen understiger 615 312 kr och inget lämpligt avtal finns kan direktupphandling göras.

Direktupphandling under 100 000 kr

När värdet understiger 100 000 kr finns inget formellt krav på att fråga fler leverantörer än en. Men det är en rekommendation att göra det för att säkerställa att KMH:s krav på hänsyn om miljö, sociala och etiska faktorer tas om hand, samt för att få ett så bra pris som möjligt.

Direktupphandling 100 000 kr – 615 312 kr

När värdet överstiger 100 000 kr men understiger 615 312 kr, ska direktupphandlingen följa vissa regler. Upphandlingen ska formellt godkännas av högskoledirektören och en särskild dokumentationsblankett undertecknas i samband med högskoledirektörsbeslut. Underlagen ska också diarieföras. Se KMH:s riktlinjer för direktupphandling.

Riktlinjer för direktupphandling Pdf, 194.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett: Dokumentation av direktupphandling över 100 000 kr Word, 42.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Annonserad upphandling - över 615 312 kr,

Vid upphandling som överstiger 615 312 kr ska en annonserad upphandling göras enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Beslut om annonserad upphandling fattas alltid av högskoledirektören. Vissa undantag kan göras i enlighet med LOU, men får endast ske efter beslut av högskoledirektören.

Relaterad kontakt