Upphandling

Upphandlingar görs i enlighet med Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Det finns olika former av upphandling och vilken som används beror på det beräknade värdet av den upphandlade varan eller tjänsten.

Vid upphandling eller inköp av värde mindre än 100 000 kr fattas normalt beslut av berörd chef efter samråd med högskoledirektör Peter Liljenstolpe.

Inköp eller upphandlingar över 100 000 kr ska alltid dokumenteras enligt särskild blankett, diarieföras och beslutas av högskoledirektören.

Frågor som rör upphandlingsprocessen besvaras av redovisningsansvarig Catharina Lenneryd på ekonomienheten.

Avropa från ramavtal i förstahand

I första hand ska KMH:s befintliga avtal för inköp av varor och tjänster användas. Registrator har information om vilka aktuella avtal som finns på KMH. Det kan även finnas gemensamma ramavtal med andra lärosäten.

Finns inga egna avtal kan avrop ske mot övriga statliga ramavtal, de finns publicerade på www.avropa.se Länk till annan webbplats..

Direktupphandling och annonserad upphandling

Om värdet av upphandlingen understiger 615 312 kr och inget lämpligt avtal finns får direktupphandling göras. Upphandling av värde mindre än 100 000 kr fattas normalt beslut av berörd chef efter samråd med högskoledirektören. Större upphandlingsbeslut fattas av högskoledirektören.

Direktupphandling under 100 000 kr

När värdet understiger 100 000 kr finns inget formellt krav på att fråga fler leverantörer än en. Men det är en rekommendation att göra det för att säkerställa att KMH:s krav på hänsyn om miljö, sociala och etiska faktorer tas om hand, samt för att få ett så bra pris som möjligt.

Direktupphandling 100 000 kr – 615 312 kr

När värdet överstiger 100 000 kr men understiger 615 312 kr, ska direktupphandlingen följa vissa regler. Upphandlingen ska dokumenteras och diarieföras, se KMH:s riktlinjer för direktupphandling.

Riktlinjer för direktupphandling Pdf, 194.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett: Dokumentation av direktupphandling över 100 000 kr Word, 42.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Annonserad upphandling - över 615 312 kr,

Vid upphandling som överstiger 615 312 kr ska en annonserad upphandling göras enligt Lagen (2007: 1091) om offentlig upphandling (LOU).

Beslut om annonserad upphandling fattas alltid av högskoledirektören. Vissa undantag kan göras i enlighet med LOU. Sådana undantag får endast ske efter beslut av högskoledirektören.

Relaterad kontakt