Uppdragsutbildning

KMH har möjlighet att erbjuda uppdragsutbildning mot full kostnadstäckning till myndigheter, landsting, företag och organisationer, oftast för personalutbildning och vidareutbildning av deras personal.

I de fall en organisation vänder sig till KMH och önskar beställa uppdragsutbildning i någon form ska kontaktad person vid KMH göra detta:

  1. Kontakta berörd akademichef för ok att gå vidare med förfrågan.
  2. Vända sig till Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd (AUF) via auf@kmh.se för hjälp av en handläggare.
  3. I samråd med handläggare och i dialog med beställare besvara följande frågor – vem, varför, hur och till vilken kostnad Word, 80.4 kB. för att ta fram ett offertförslag åt beställaren.
  4. Parallellt med besvarandet av ovanstående frågor fylls mall för fullkostnadskalkyl Excel, 48.5 kB. i tillsammans med handläggare på Avdelningen för ledningsstöd och ekonomi.
  5. Om berörd akademichef godkänner föreslagen uppdragsutbildning ska avtalsmallen Word, 47.5 kB. fyllas i och ansvarig handläggare vid AUF föredrar avtal för rektor.

Relaterad kontakt