Kommunikation och samverkan

Samverkansavdelningen arbetar med en lång rad frågor som alla har kommunikation och samverkan som gemensam nämnare. Bland ansvarsområdena finns konsert- och evenemangsproduktion, produktion av webbplats, intranät och trycksaker, fundraising, hantering av donationer och studentrekrytering.

Kommunikationsplattform

KMH:s kommunikationsplattform förtydligar hur och vad vi kommunicerar. Den beskriver vår vision och våra kärnvärden, men berättar även hur vi arbetar med text, bild och vår grafiska profil.

Syftet är att skapa en konsekvent kommunikation som bidrar till att stärka bilden av KMH.

Kommunikationsplattform Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Konserter, konferenser och andra aktiviteter

KMH arrangerar flera hundra konserter varje år. Dessutom genomför vi mängder av möten, seminarier och konferenser. Ibland hyr vi ut till externa intressenter.

När du ska arrangera en konsert, ett möte eller ett evenemang på campus finns många saker att hålla reda på. Oftast behöver du olika former av stöd, med förberedelser, genomförande och kommunikation eller pressbearbetning.

Arrangera konserter och publika evenemang

Vid konserter och andra publika evenemang, behöver du vanligen stöd av flera olika interna funktioner. Då är det klokt att använda formuläret för konsert- och evenemangsanmälan.

Konsert- och evenemangsanmälan

Formuläret kan framstå som onödigt detaljerat för till exempel ett seminarium – men fyll i så gott du kan.

Arrangera mindre evenemang

Även vid mindre evenemang, som seminarier och möten, finns nästan alltid behov av olika slags stöd och service. Då kan checklistan för kommunikation och marknadsföring vara bra att utgå ifrån.

Checklista för kommunikation och marknadsföring

Samverkansavtal, förhyrning eller överenskommelse?

Att samverka med KMH ska väcka intresse, förståelse och engagemang för musikens roll i samhället. Därför ställer vi särskilda krav på de projekt och aktiviteter som involverar externa aktörer, som till exempel att särskilda samverkansavtal alltid ska skapas.

Du behöver upprätta ett samverkansavtal när KMH är en av två eller flera parter som tillsammans arrangerar en konferens, konsert eller annan aktivitet.

Exempel på ett samverkansavtal Word, 55.1 kB, öppnas i nytt fönster. (går att använda som mall)

Om du har frågor om samverkansavtal, vänd dig till Per Sjöberg, per.sjoberg@kmh.se.

Fundraising och donationer

Vårt arbete med fundraising genererar stöd till KMH i form av donationer och samarbeten. KMH:s nya campus och verksamheten här kan erbjuda många attraktiva möjligheter för de som vill stödja oss.

Om du har kontakter eller vet personer som gärna vill stödja KMH så får du gärna kontakta Peder Hofmann på Samverkansavdelningen: peder.hofmann@kmh.se.

Studentrekrytering

KMH anordnar varje år flera rekryterande aktiviteter. Enkäter bland våra nyantagna studenter visar att många av dem har blivit inspirerade att söka hit efter att ha varit här på Öppet hus eller studie- och konsertbesök.

Samverkansavdelningen samordnar det flesta större aktiviteterna, men även du som är lärare kan hjälpa till på flera sätt.

Mer om studentrekrytering

Digitala kanaler, publiceringar och Webbhandbok

Det mesta av arbetet med på KMH:s närvaro i digitala kanaler är centraliserat till Samverkansavdelningen. Avdelningen ansvarar för förvaltning och strategiskt arbete, och även för merparten av de publiceringar vi gör i olika kanaler.

Arbetet följer dels en publiceringsplan, dels ett antal riktlinjer och instruktioner. Riktlinjerna för webbarbetet är samlade i Webbhandbok.

Uppdateringar av innehåll

Önskemål om uppdateringar på KMH.se och Backstage går via sidans relaterade kontakt. Den personen är oftast faktaägare, och har ansvaret för att innehållet är korrekt. Du kan också kontakta Samverkansavdelningen, som sköter merparten av publiceringen: samverkan@kmh.se. Mer om faktaägare och ansvarsfördelningen för webbplatsernas innehåll finns i sista kapitlet i Webbhandbok.

Internt nyhetsflöde

På Backstage publiceras alla nyheter och kalenderhändelser för de interna målgrupperna studenter och personal. En sammanfattning av de senaste händelserna görs i nyhetsbrevet, där vi även berättar om större uppdateringar.

Kontakta Samverkansavdelningen om du har en nyhet du vill förmedla till studenter och/eller personal: samverkan@kmh.se.

E-postlistorna personal@kmh.se och student@kmh.se

Informationen som skickas till e-postlistorna personal@kmh.se och student@kmh.se ska röra KMH:s egen verksamhet och vara angeläget för samtliga på listan. Utskick till listorna blir moderade.

Mer om de interna e-postlistorna

Trycksaker, annonser med mera

En trycksak har så gott som alltid en kontext – ett evenemang som behöver ett program eller skyltning i huset, en kampanj för studentrekrytering som ska stöttas av en folder, ett evenemang för samverkansparter som ska få en tryckt inbjudan, etc.

När det uppstår behov av detta slag är checklistan för kommunikation och marknadsföring en bra start. Du kan också alltid välkommen att kontakta samverkan@kmh.se när du har frågor.

Relaterad kontakt