Kompetensutveckling

Vid behov av kompetensutveckling kommer du själv eller din chef med förslag som diskuteras under det årliga medarbetarsamtalet. Det kan gälla allt ifrån deltagande i konferenser, kortare kurser, längre fortbildningsinsatser och interna seminarier.

I dialog med din chef bestäms vilken kompetens just du behöver vidareutveckla. Det kan innebära deltagande i externa konferenser och kurser, men KMH erbjuder också internt organiserade seminarier. Oavsett format så ska all kompetensutveckling stärka våra olika ansvarsområden, med fokus på att skapa en utforskande och forskande kultur. Vägledande är våra värdeord: kompetens, kreativitet och engagemang.

Högskolepedagogisk kurs för undervisande personal

Den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik vid KMH ges i samverkan mellan våra tre akademier och omfattar sammanlagt minst tio veckors heltidsstudier motsvarande 15 hp. Utbildningen är uppdelad i två delkurser och har till syfte att underbygga den grundläggande pedagogiska skicklighet som krävs för anställning som lärare i högskolan. Kursens övergripande tema är Lärande och undervisning i högre utbildning.

Mer om högskolepedagogisk kurs på KMH

Öppet seminarium i musik

KMH:s öppna seminarium i musik är forskningsseminarier för diskussion av aktuella forsknings- och pedagogikfrågor. Programmet läggs terminsvis och inbjudna gäster varvas med tematiska seminarier. Aktuellt innehåll publiceras i det interna kalendariet som nås på Backstages startsida.

Personalutbyte

Som anställd vid KMH har du möjlighet till personalmobilitet vid ett annat lärosäte, företag eller organisation i Europa genom Erasmus+ programmet. Alla anställda lärare har dessutom möjlighet att ansöka om lärarmobilitet genom Erasmus+.

Mer om personalutbyte

LinkedIn Learning

Alla som är anställda på KMH har tillgång till LinkedIn Learning. LinkedIn Learning omfattar mängder av e-utbildningar och videokurser inom ett stort antal områden, bland annat allt som tidigare gick att nå via Lynda.com. Du kan välja att koppla ditt LinkedIn-konto till ditt KMH-specifika LinkedIn Learning-konto, eller att låta bli.

Du ska ha fått en inbjudan till tjänsten via e-post, kontakta annars Helpdesk.

LinkedIn Learning Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt