Personalutbyte

Som anställd vid KMH har du en möjlighet att ansöka om delfinansiering för personalmobilitet vid ett annat lärosäte, företag eller organisation i Europa genom programmet Erasmus+. Alla anställda lärare har dessutom möjlighet att ansöka om lärarmobilitet genom Erasmus+.

Erasmus+ är det största utbytesprogrammet för student-, lärar- och personalmobilitet inom högre utbildning i Europa och finansieras av EU-kommissionen. I Sverige är det Universitets- och högskolerådet som tilldelar medel till deltagande lärosäten och kontrollerar att programmet tas om hand på ett korrekt sätt.

För lärare, lärarmobilitet

Lärarmobilitet avser undervisningsuppdrag på minst 8 undervisningstimmar och minst 2 dagar, max 2 månader. Undervisningen ska omfatta studenter på grund-, avancerad- eller forskarnivå, och utföras som föreläsningar, seminarier, individuell handledning och examination.

Att delta vid kurser, konferenser, seminarier och workshops uppfyller inte villkoren för lärarmobilitet.

Om du åker med tåg, buss eller i en bilpool kan du få ersättning för så kallat grönt resande. Meddela gärna internationell koordinator vid ansökan om du planerar att resa på detta sätt då du får extra medel.

Gör så här

 • Var ute i god tid!
 • Förankra ditt utbyte med din närmaste chef.
 • Kontrollera att det finns ett giltigt Erasmusavtal med det lärosäte du är intresserad av.
 • Kontakta det lärosäte du önskar besöka och se till att ni har en överenskommelse om besöket.
 • Be om en formell inbjudan, Letter of Invitation, av mottagande högskola/universitet.
 • Fyll i blanketten ansökan om lärarmobilitet Word, 64.9 kB..
 • Signera blanketten, och be din närmaste chef att signera. Internationell koordinator kontaktar mottagande högskola eller universitet för att få Mobility Agreement undertecknad av dem.
 • Lämna blanketten till internationell koordinator eller mejla skannad blankett till international@kmh.se. Detta ska vara gjort minst en månad innan planerat utbyte.
 • Internationell koordinator räknar ut stipendiesumman och skickar tillbaka ett beslut tillsammans med ett grant agreement till dig som du ska skriva under och returnera till internationell koordinator.
 • Nu är ansökan klar och signerad av alla parter, och utbytet kan påbörjas.

Resa och boende

Du som söker Erasmusbidrag bokar själv din resa och ditt boende.

Om resor, bokning och reseräkningar

Efter utbytet

Hem från mobiliteten ska du ha med dig denna blankett underskriven av partnerinstitutionen:

Certificate of attendance Word, 48.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Finansiering

Deltagande i lärarmobilitet, inklusive budget, ska vara godkänd av akademichefen i god tid innan avfärd.

Efter genomfört och godkänt undervisningsuppdrag betalas ett bidrag till akademin enligt Universitets- och högskolerådets bestämda schablon. Eventuella överskjutande kostnader betalas av akademin.

Om du i god tid behöver veta hur stort Erasmusbidraget blir, så behöver du även göra din ansökan i god tid.

Innan avresa får du en blankett, ett Certificate of attendance, via e-post av internationell koordinator. Den ska fyllas i och lämnas in när resan är avslutad, liksom reseräkning. Bidraget/ersättningen betalas ut till akademin en gång per termin.

För alla anställda, personalmobilitet

Personalmobilitet inom Erasmus+ gäller för samtliga anställda. Mobiliteten kan bestå av att göra studiebesök, eller att delta i arbetsförlagd fortbildning, så kallad jobbskuggning. Då följer du en kollega och ser hur arbetet utförs, samt deltar i samma kurser, seminarier och workshops som kollegan.

Perioden ska vara minst 2 dagar och max 2 månader, exkl. resdagar. Mobiliteten ska genomföras på ett och samma ställe, och gälla fortbildning i egna arbetsuppgifter.

Deltagande på konferenser och möten uppfyller inte villkoren för personalmobilitet.

Om du åker med tåg, buss eller i en bilpool kan du få ersättning för så kallat grönt resande. Meddela gärna internationell koordinator vid ansökan om du planerar att resa på detta sätt då du får extra medel.

Gör så här

 • Var ute i god tid!
 • Förankra ditt utbyte med din närmaste chef.
 • Kontrollera att det finns ett giltigt Erasmusavtal med det lärosäte du är intresserad av.
 • Kontakta det lärosäte du önskar besöka och se till att ni har en överenskommelse om besöket.
 • Fyll i ansökningsblanketten Staff Mobility for Training Word, 62.7 kB..
 • Signera blanketten, och be din närmaste chef att signera. Internationell koordinator kontaktar mottagande högskola eller universitet för att få Mobility Agreement undertecknad av dem.
 • Lämna blanketten till internationell koordinator eller mejla skannad blankett till international@kmh.se. Detta ska vara gjort minst en månad innan planerat utbyte.
 • Internationell koordinator räknar ut stipendiesumman och skickar tillbaka ett beslut tillsammans med ett grant agreement till dig som du ska skriva under och returnera till internationell koordinator.
 • Nu är ansökan klar och signerad av alla parter, och utbytet kan påbörjas.

Resa och boende

Du som söker Erasmusbidrag bokar din resa och ditt boende.

Om resor, bokning och reseräkningar

Ta med dig Kammarkollegiets försäkringskort som du får av internationell koordinator, och Europeiskt sjukvårdskort (beställ från Försäkringskassan).

Efter utbytet

Hem från mobiliteten ska du ha med dig denna blankett underskriven av partnerinstitutionen:

Certificate of attendance Word, 49.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Finansiering

Deltagande i personalmobilitet, inklusive budget, ska vara godkänd av din chef i god tid innan avfärd.

Efter genomfört och godkänt undervisningsuppdrag betalas ett bidrag till avdelningen enligt Universitets- och högskolerådets bestämda schablon. Eventuella överskjutande kostnader betalas av avdelningen.

Om du i god tid behöver veta hur stort Erasmusbidraget blir, så behöver du även göra din ansökan i god tid.

Innan avresa får du en blankett, ett Certificate of attendance, via e-post av internationell koordinator. Den ska fyllas i och lämnas in när resan är avslutad, liksom reseräkning. Bidraget/ersättningen betalas ut till akademin en gång per termin.

Relaterad kontakt