10. Roller och ansvar i webbarbetet

För att förvalta och utveckla KMH.se och Backstage på ett effektivt sätt, behövs medarbetare som har olika roller och funktioner. Dessa beskrivs i Riktlinje för förvaltning av innehåll för digitala kanaler.

KMH har definierat fem roller för verksamheten kring produktion och förvaltning av redaktionellt innehåll. Rollerna kan gå i varandra – du kan till exempel vara redigerare på en viss sida och faktaägare för en annan.

Riktlinjer för förvaltning av innehåll i digitala kanaler Pdf, 78 kB, öppnas i nytt fönster.

Rollerna i korthet

Faktaägare

Faktaägare är den som kan ta ansvar för att innehållet på en sida är korrekt, att det är uppdaterat och relevant för målgruppen. Faktaägaren är ofta samma person som den som är Relaterad kontakt för en sida, och är den roll som det är vanligast att medarbetare har. Du behöver ingen kunskap om webb, CMS eller kommunikation för att vara faktaägare.

Redigerare

En redigerare kan ändra text och länkar på enskilda sidor, och kan publicera ändringarna. Redigeraren arbetar enligt riktlinjerna i Webbhandbok, och behärskar grunderna KMH:s CMS SiteVision, så som de beskrivs på Övningssidor (ej publik sida).

Redaktör

Redaktören jobbar ofta med kommunikation, med innehåll i sociala kanaler och på webbplatsen, och är en van användare av CMS:et. Redaktören är väl förtrogen med Webbhandbok och med riktlinjerna för förvaltning, och fattar beslut om innehåll i enlighet med dem. En redaktör är anställd på Samverkansavdelningen.

Huvudredaktör

Huvudredaktören skapar, granskar och producerar webbinnehåll av olika slag mer eller mindre dagligen. Huvudredaktörer är expert på CMS:et, på Webbhandbok och på riktlinjerna för förvaltning, och fattar beslut om innehåll i enlighet med dem. Huvudredaktören har även ansvar för optimering, uppföljning och utveckling av innehållet inom en eller flera av webbplatsens huvudingångar. Huvudredaktören arbetar dagligen med kommunikation i digitala kanaler, och är anställd på Samverkansavdelningen.

Samordnare

Samordnaren ansvarar för webbplatsen som nod för myndighetens samlade webbnärvaro. Samordnaren är systemförvaltare för CMS:et och ansvarar för administration av mallar, riktlinjer, behörigheter med mera. Det är samordnaren som beställer tjänster inom webbutveckling och webbförvaltning, och som ansvarar för integrationer med kringliggande system. Samordnaren fångar upp och prioriterar önskemål och krav från redaktörer, faktaägare och besökare.

Sök och bläddra i Webbhandbok

Relaterad kontakt