Aktiviteter för studentrekrytering

KMH anordnar varje år flera rekryterande aktiviteter. Under studiebesök, informationsträffar, utbildningsmässor och Öppet hus-aktiviteter informerar vi om de kurser och utbildningsprogram som ges på högskolan. Vi producerar också olika former av kommunikation som stärker de rekryterande aktiviteterna.  

Samverkansavdelningen samordnar de flesta studentrekryterande aktiviteterna, men du som lärare kan självklart också ta emot besökare på dina lektioner, utan att vi är involverade. Samverkansavdelningen står även bakom merparten av KMH:s kommunikation.

Rekryteringsaktiviteter

Under studiebesök, informationsträffar, utbildningsmässor och Öppet hus-aktiviteter etablerar vi kontakt med presumtiva studenter. Målgrupperna är kulturskolor, estetiska gymnasier, folkhögskolor och andra högskoleförberedande utbildningar.

Enkäter bland våra nyantagna studenter visar att det funkar – många av dem har blivit inspirerade att söka hit, just efter att ha varit här på Öppet hus eller studie- och konsertbesök.

Om du vill hjälpa till

Många av våra aktiviteter, framförallt studiebesök och Öppet hus, omfattar besök under lektioner, repetitioner och konserter. Vi anlitar befintliga studenter som ambassadörer för sin utbildning och för KMH som högskola.

Här kan du hjälpa oss genom att tipsa om studenter som vill vara ambassadörer, och genom att ta emot grupper med besökare på dina lektioner.

KMH:s uppdrag

Vi ska arbeta med breddad rekrytering. Uppdraget är formulerat i Högskolelagen: Högskolan skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. (1 kap. 5 §)

För att nå den musikaliska nivå som krävs för att klara antagningsproven krävs oftast mångårig skolning. De resurser som krävs för detta ger sökande från familjer med goda resurser ett försprång.

I vår vision och strategi säger vi även att KMH ska "stärka sitt renommé och därigenom vara det självklara förstahandsvalet för de som söker sig till utbildning inom musik och musikpedagogik". I dagsläget är vi enligt sökstatistiken inte det självklara förstahandsvalet men i många fall förstahandsvalet.

Samverkansavdelningen bidrar

Vi bidrar till den breddade rekryteringen med de studentrekryterande aktiviteterna, och med tydlig kommunikation. Ett gediget arbete med att tydliggöra upplägget för våra utbildningar bidrar till att KMH aktivt kan kommunicera, uppmuntra och motivera så många presumtiva studenter som möjligt, och representanter för deras förutbildningar.

Relaterad kontakt