Konsertsalar

På Campus Valhallavägen finns fyra konsertsalar av hög standard. Storlekarna varierar liksom utrustning och utformning, men alla är flexibla och möjliga att anpassa för olika typer av konserter och evenemang. Studenterna ger även många konserter på Edsbergs slott och andra ställen i Stockholm och runtom i Sverige.

Kungasalen

Kungasalen en scen att räkna med i Stockholms musikutbud och hemvist för KMH:s symfoniorkester och större ensembler. Det är en mycket flexibel sal, som har över 500 platser för sittande publik, och upp till 760 platser för en stående publik. Vid en bankettdukning ryms gott och väl 400 sittande gäster.

Kungasalen med symfoniorkester och kör.

Kungasalen är en multifunktionssal som passar allt från stora symfoniorkestrar till mindre ensembler. Den kan även användas som bankettsal. Foto: Mira Åkerman.

Salen fick sitt namn i samband med att Carl XVI Gustaf valde skänka KMH den pengagåva som svenskt näringsliv samlat in till kungen på hans 70-årsdag.

Salens utrustning är den enskilt största investering som gjorts i den nya högskolan. Inredning och utrustning har finansierats genom donation av familjen Erling Persson samt av Alice och Knut Wallenbergs stiftelse. 

Väggarna är klädda med akustiska paneler i lövtunn träfanér. Den röda färgen ska symbolisera intensitet, och rött är även KMH:s signaturfärg.

Den stora stolsläktaren kan skjutas in i väggen för att ge en stor plan, golvyta. Gradänger kan höjas upp till en scen i mitten av rummet.

Staffan Scheja, professor i piano och tidigare prorektor, vid flygeln i Kungasalen. Den stora stolsläktaren kan skjutas in i väggen för att ge en stor plan, golvyta. Gradänger kan höjas upp till en scen i mitten av rummet. Foto: Mira Åkerman.

Lilla salen

Lilla salen är anpassad för elförstärkt musik. Golvet är helt plant och salen kan rymma en publik på drygt 100 personer, beroende på scenens utförande. I taket hänger en klangkupol med ett trettiotal högtalare, som kan sprida en avancerad ljudbild.

Väggarna är klädda med akustiska paneler som döljer mängder av teknisk utrustning. Den gröna färgen ska föra tankarna till en skog, ett växande ekosystem för musikaliska experiment.

Klangkupolen. Foto: Åke E:son Lindman

Nathan Milsteinsalen

Nathan Milsteinsalen är anpassad för akustisk musik. Salen har fasta gradänger, en fast scen i ena änden och en orgel i den andra. Den kan möbleras i två riktningar och rymmer upp till 100 personer.

I Nathan Milsteinsalen är KMH:s största orgel placerad. Den byggdes 1995 för KMH av det holländska orgelbyggeriet van den Heuvel.

Orgeln i Nathan Milsteinsalen.

Foto: Åke E:son Lindman.

Utrustning och inredning har bekostats av Annika och Gabriel Urwitz stiftelse, som valde att namnge salen efter den rysk-amerikanske violinisten Nathan Milstein. Väggarna i Nathan Milsteinsalen är klädda i samma slags fanerade, akustiska paneler som de i Kungasalen. Deras böljande vågor har både estetisk och akustisk funktion, och inspirationen till inredningen kommer från Stockholms skärgård.

Stråkensemble i Nathan Milsteinsalen.

Foto: Åke E:son Lindman. Väggarna i Nathan Milsteinsalen är klädda i samma slags fanerade, akustiska paneler som Kungasalen. Deras böljande vågor har både estetisk och akustisk funktion, och inspirationen till inredningen kommer från Stockholms skärgård.

Kreativiteum – Svarta lådan

Kreativiteum – Svarta lådan är en experimentscen för både inspelningar, konserter och installationer för en mindre publik. Här fungerar elförstärkt och akustiskt lika bra. Salen kan möbleras på flera olika sätt, och rymmer som mest en publik på 60 personer.

Kreativiteum Svarta lådan.

Foto: Åke E:son Lindman.

Edsbergs slott och andra scener

KMH:s studenter ger dessutom konserter på Edsbergs slott samt på ett stort antal scener i och utanför Stockholm.