Orgeln i Nathan Milsteinsalen. Foto: Oscar Rutberg.

Orgeln i Nathan Milsteinsalen

KMH:s största orgel är idag placerad i Nathan Milsteinsalen, där den används för både undervisning, enskild övning och konserter. Den är byggd av det holländska orgelbyggeriet van den Heuvel för KMH 1995.

När KMH i början av 1990-talet behövde nya orglar, var professor Torvald Torén ansvarig för den helhetslösning som skulle täcka behoven för såväl övning, undervisning och konserter.

Van den Heuvelorgeln är skolans största orgel och måste därför klara de flesta uppgifterna. Tidig musik kan oftast framföras väl även på små orglar, som till exempel övningsorglarna, men för den romantiska repertoaren krävs ett större instrument, inte minst för att den så typiska dynamiken i musiken ska kunna övas på ett trovärdigt sätt.

Av det skälet valde man att bygga denna orgel i en huvudsakligen romantiskt orienterad stil, även om man samtidigt gjorde en del anpassningar för att möjliggöra spel av en bredare orgelrepertoar.

Som gjord för Nathan Milsteinsalen

Det är värt att nämna att akustikerna som planerade Nathan Milsteinsalen gjorde en utmärkt insats: Orgeln klingar ännu skönare nu än vad den gjorde i det gamla så kallade B-huset.

En speciell detalj gäller orgelns fasad, som inte är utformad i romantikens formspråk, utan i barockstil. Fasaden är nämligen en vink till stora orgeln i Katarina kyrka. Orgeln där byggdes nästan samtidigt av samma firma, och där fick den gamla Gren & Stråhleorgelns fasad – som brann inne i den stora kyrkbranden 1990 – vara inspirationskälla till Van den Heuvels nya stora orgel.

Orgelns register

Huvudverk (I)

 • Borduna 16'
 • Principal 8'
 • Tvärflöjt 8'
 • Oktava 4'
 • Oktava 2'
 • Mixtur III-V

Positiv (II, med svälluckor)

 • Gedackt 8'
 • Flöjt 4'
 • Nasard 2 2/3'
 • Flageolet 2'
 • Ters 1 3/5'
 • Vox Humana 8'
 • Tremulant

Svällverk (III)

 • Flûte à Cheminée 8'
 • Gambe 8'
 • Voix Céleste 8'
 • Flûte Octaviante 4'
 • Octavin 2'
 • Piccolo 1'
 • Trompette 8'
 • Basson-Hautbois 8'
 • Clairon 4'

Pedal

 • Soubasse 16'
 • Flûte 8'
 • Flûte 4'
 • Basson 16'

Koppel

 • II/I, III/I, III/I 16'
 • III/II, III/II 16'
 • III 16'
 • I/P, II/P, IIIP

Omfång

 • Manual: C-c4
 • Pedal: C-g1
 • Mekanisk traktur.
 • Manualkoppel från manual III elektriskt, övriga koppel mekaniska.
 • 256 fria kombinationer.