Fotografering, filmning och ljudupptagning

Du får fotografera och filma för privat bruk i de allmänna utrymmena på KMH. För att använda bilder och filmer på annat sätt än som privatperson måste du ha tillstånd, och i vissa fall kostar det pengar.

Tillstånd krävs

Ljud- och bildupptagning vid konserter och evenemang för användning på annat sätt än som privatperson kräver tillstånd.

Du får fotografera och filma på KMH:s campus utan tillstånd när det är för privat bruk eller för att illustrera ett eget studentarbete, så länge som inget annat anges. Ansvarig och medverkande för ett evenemang eller en konsert kan dock undanbe sig även privat fotografering och filmning.

Blixt

Fotografera inte med blixt under konserter och evenemang.

Ange källa

Skriv alltid att bilden är tagen/inspelningen är gjord på KMH, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Tillstånd

Du måste ha tillstånd för att spela in bilder, filmer och ljud under konserter och evenemang för att använda på annat sätt än som privatperson.

Du måste ha tillstånd för att använda dina bilder, filmer och ljud på annat sätt än som privatperson eller eget studentarbete (men du får publicera på webben i privat fotoalbum, på egen blogg och liknande).

Vi gör en bedömning av varje ansökan, men vi ger i allmänhet tillstånd till media och för vetenskapliga och folkbildande ändamål.

Villkor i samband med fotografering och filmning

Ansök om tillstånd i god tid

Du ansöker genom att fylla i ett webbformulär och skicka in det.

Ansökan om tillstånd för fotografering/inspelning

Du kan också skriva ut formuläret, fylla i det och skicka det som brev till KMH, se adress i sidfoten.

Normalt tar det oss upp till fem arbetsdagar att behandla en ansökan. I brådskande fall kan du ta kontakt med våra kontaktpersoner, se slutet av sidan.

Tillståndet gäller bara det syfte och den användning som du skrivit i ansökan, och innehåller de villkor som gäller för den aktuella fotograferingen. Det betyder att om du vill använda en bild eller en film som du tidigare fått tillstånd till att publicera i ett nytt sammanhang, så måste du söka ett nytt tillstånd.

Priser

Fotografering och filmning som du inte behöver tillstånd för är gratis. Det gäller normalt också om du ska använda bilden i ett vetenskapligt syfte.

När du behöver tillstånd kan vi ta betalt för

  • anlitande av KMH:s personal
  • användning av KMH:s resurser
  • vissa typer av användning av bilderna
  • andra merkostnader som uppstår.

Eventuella avgifter bedöms från fall till fall och framgår av det foto/inspelningstillstånd du får.

Anlitande av högskolans personal kostar i 800 kr grundavgift och sedan 800 kr per påbörjad timme. Storleken på avgifter vid kommersiell användning är beroende av hur materialet ska användas.

Våra kontaktpersoner kan lämna mer information – se slutet av sidan.

Bilder på hemsidan

Vill du använda bilder och annat innehåll från vår webbplats ska du e-posta Samverkansavdelningen. Bifoga länk till sidan där aktuell bild finns.

samverkan@kmh.se

Upphovsrätt för innehåll på KMH.se

Relaterad kontakt