Databaser och söktjänster

KMH har ett antal egna databaser och register som är helt öppna. Dessutom abonnerar vi på ett antal tjänster som kräver inloggning. Här tipsar vi även om andra helt öppna tjänster.

Till vissa av databaserna behöver du logga in. Använd ditt KMH-konto, med e-postadress och lösenord.

Skriv tabellbeskrivning här

Länk till tjänsten

Beskrivning

Inloggning

Noter, böcker och filmer – Mikromarclänk till annan webbplats

Böcker och andra medier.

-

Mina sidor i Mikromarclänk till annan webbplats

Omlån med mera.

Ja, med passerkort

CD

Register med KMH:s CD-skivor.

-

Sånger

KMH:s register över visor och sånger.

-

Tryckta tidskrifter

Register med KMH:s tryckta tid­skrifter.

-

Elektroniska tidskrifter


Sida med länkar till ett urval elek­troniska tid­skrifter.

Ja, med KMH-konto

KMH-DiVAlänk till annan webbplats

Forsknings­arbeten, student­arbeten, artiklar av studenter och med­arbetare på KMH.

-

DiVAlänk till annan webbplats

Forsknings­arbeten, student­arbeten, artiklar.

-


DOAJlänk till annan webbplats
 

Directory of Open Acces Journals, artiklar.

-

JSTORlänk till annan webbplats

Journal Storage, ett arkiv med bland annat musik­veten­skapliga artiklar i full­text från 1844 fram till 2000-talet. De senaste år­gång­arna (3‑5 år) ingår inte.

Ja, med KMH-konto

ASU, ERIC, e‑böckerlänk till annan webbplats

Academic Search Ultimate, ASU, är en allmän data­bas med flera ämnen. Drygt 10 000 tid­skrifter varav cirka 9 000 innehåller kritiskt granskade artiklar i fulltext.

ERIC är en databas för peda­gogisk littera­tur, till en del finns bara biblio­grafisk information om, andra står i fulltext. ERIC inne­håller förutom artiklar även mono­grafier och konferens­tryck.

Ja, med KMH-konto

Naxos Music Librarylänk till annan webbplats

Strömmande musik inom flera genrer: klassisk musik, jazz, blues, folk­musik och musik från Kina med mera. Under­visnings­material för barn och ung­domar.

Ja, med KMH-konto

Naxos Video Librarylänk till annan webbplats

Musikfilmer som operor, konserter med mera. Kräver Flash-plugin i webbläsaren.

Ja, med KMH-konto

Grove Music Onlinelänk till annan webbplats

Uppslagsverk med omfattande täckning av musik, musiker, musik­produktion och musik­vetenskap.

Ja, med KMH-konto

Classical Scores Librarylänk till annan webbplats

Music Onlines partitur­databas, not­bibliotek med drygt 400 000 sidor noter. Bland annat ingår noter från musikförlaget Boosey & Hawkes.

Ja, med KMH-konto

Petrucci Music librarylänk till annan webbplats

IMSLP, International Music Score Library Project. Ett community som samlar och distribuerar partitur.

-

Relaterad kontakt