Databaser och söktjänster

KMH har ett antal egna databaser och register som är helt öppna. Dessutom abonnerar vi på ett antal tjänster som kräver inloggning. Här tipsar vi även om andra helt öppna tjänster.

Till vissa av databaserna behöver du logga in. Använd ditt KMH-konto, med e-postadress och lösenord.

Skriv tabellbeskrivning här

Länk till tjänsten

Beskrivning

Inloggning

Noter, böcker och filmer – Mikromarc Länk till annan webbplats.

Böcker och andra medier.

-

Mina sidor i Mikromarc Länk till annan webbplats.

Omlån, boksök, registrera ny låntagare, med mera.

Ja, med passerkort

CD

Register med KMH:s CD-skivor.

-

Sånger

KMH:s register över visor och sånger.

-

Tryckta tidskrifter

Register med KMH:s tryckta tid­skrifter.

-

Elektroniska tidskrifter


Sida med länkar till ett urval elek­troniska tid­skrifter.

Ja, med KMH-konto

KMH-DiVA Länk till annan webbplats.

Forsknings­arbeten, student­arbeten, artiklar av studenter och med­arbetare på KMH.

-

DiVA Länk till annan webbplats.

Forsknings­arbeten, student­arbeten, artiklar.

-


DOAJ Länk till annan webbplats.
 

Directory of Open Acces Journals, artiklar.

-

JSTOR Länk till annan webbplats.

Journal Storage, ett arkiv med bland annat musik­veten­skapliga artiklar i full­text från 1844 fram till 2000-talet. De senaste år­gång­arna (3‑5 år) ingår inte.

Ja, med KMH-konto

ASU, ERIC, e‑böcker Länk till annan webbplats.

Academic Search Ultimate, ASU, är en allmän data­bas med flera ämnen. Drygt 10 000 tid­skrifter varav cirka 9 000 innehåller kritiskt granskade artiklar i fulltext.

ERIC är en databas för peda­gogisk littera­tur, till en del finns bara biblio­grafisk information om, andra står i fulltext. ERIC inne­håller förutom artiklar även mono­grafier och konferens­tryck.

Ja, med KMH-konto

Naxos Music Library Länk till annan webbplats.

Strömmande musik inom flera genrer: klassisk musik, jazz, blues, folk­musik och musik från Kina med mera. Under­visnings­material för barn och ung­domar.

Ja, med KMH-konto

Naxos Video Library Länk till annan webbplats.

Musikfilmer som operor, konserter med mera. Kräver Flash-plugin i webbläsaren.

Ja, med KMH-konto

Grove Music Online Länk till annan webbplats.

Uppslagsverk med omfattande täckning av musik, musiker, musik­produktion och musik­vetenskap.

Ja, med KMH-konto

Classical Scores Library Länk till annan webbplats.

Music Onlines partitur­databas, not­bibliotek med drygt 400 000 sidor noter. Bland annat ingår noter från musikförlaget Boosey & Hawkes.

Ja, med KMH-konto

Petrucci Music library Länk till annan webbplats.

IMSLP, International Music Score Library Project. Ett community som samlar och distribuerar partitur.

-

Libris Länk till annan webbplats.

En omfattande databas med biblioteksresurser. Mer än 500 svenska bibliotek bygger gemensamt upp innehållet.

-Musik- och teaterbiblioteket Länk till annan webbplats.

100 000 digitala noter att ladda ner från Musik- och teaterbibliotekets samlingar, dessutom länkar till ännu fler noter som finns tillgängliga på annat håll.

-

Stockholms stadsbibliotek Länk till annan webbplats.

Webbplatsen omfattar biblioteks­katalogen med alla böcker, e-böcker, musik, filmer, ljudböcker, talböcker och tidskrifter i Stockholms stads alla bibliotek. Här finns också boktips, evenemang, öppettider och lånevillkor.

-


Open dissertations Länk till annan webbplats.

Fri tillgång till avhandlingar. Gratis.

Inloggning: krävs inte.

Relaterad kontakt