KMS logo

KMS, studentkåren

KMS, Kungl. Musikhögskolans Studentkår, är studentkåren vid KMH. Stöter du på problem under dina studier så kan kåren vara till hjälp. KMS anordnar också pubar, fester och friskvårdsaktiviteter, och har en jobbförmedling för dig som söker musiker eller musiklärare.

KMS arbetar för att göra studietiden så trivsam som möjligt för alla studenter. Kåren driver bland annat studie- och arbetsmiljöfrågor, har en jobbförmedling och hjälper till att starta och driva aktiviteter. Kåren talar gemensamt för studenterna i olika frågor med högskolan.

KMS arbetar även med att anordna olika studiesociala sammankomster i form av till exempel fest, pub och friskvårdsaktiviteter med mera. Det årliga evenemanget SMASK bedrivs också av KMS, tillsammans med landets övriga musikhögskolor.

Som medlem i kåren har du även tillgång till en rad förmåner och rabatter, inte minst i Not&Bok, kårens egna bokhandel där studenter kan skaffa kurslitteratur och studiemateriel.

Kårens jobbförmedling

Behöver du instrumentlärare, musiker, ensembler, kompositörer, arrangörer och liknande? Studentkåren driver en annonsförmedling som förmedlar kontakt mellan dig och studenterna på KMH.

Sök instrument/sånglärare Länk till annan webbplats.

Se annonser – endast för KMS medlemmar Länk till annan webbplats.

Music Handshake

Kåren samarbetar med Music Handshake för förmedling av studenter som kan vara musiker på ditt evenemang.

Sök musiker – Music Handshake Länk till annan webbplats.

Mer om kåren

Besök gärna KMS webbplats Länk till annan webbplats. för information om kårens verksamhet, nyheter, tips, FAQ och annat nyttigt. Främst för nuvarande studenter på KMH, men även lite för utomstående.