Personer sitter på golvet och en skriver på ett blädderblock

Foto: Ako Lehemets

Externa samarbeten och nätverk

På KMH har du möjlighet att samarbeta med andra studenter och externa aktörer i olika spännande projekt och nätverk. Här finns intensivkurser, föreläsningsserier och aktiviteter som hjälper dig att utveckla dina kunskaper och ger dig fler möjligheter att leva på din musik.

Som student har du möjlighet att samarbeta med studenter från andra institutioner på KMH och från andra lärosäten, både nationellt och internationellt. Du kan delta i olika aktiviteter, föreläsningsserier och projekt med aktörer från näringsliv och musikliv. Genom att delta i gränsöverskridande projekt och utveckla dina kunskaper inom musik och entreprenörskap kan du få fler verktyg som ger dig fler möjligheter att leva på din musik. Genom projekten får du även viktiga kontakter för tiden efter studierna som kan hjälpa dig att kickstarta din karriär.

Stärk din beredskap för yrkeslivet genom nätverket Act in Art

Nätverket Act in Art ger dig möjlighet att delta i aktiviteter som genom entreprenörskap utvecklar och stärker dig inför yrkeslivet. Tillsammans med studenter och lärare från konstnärliga utbildningar i Norden och Baltikum får du utforska olika sätt att arbeta som konstnär i dagens samhälle.

Som student kan du delta i olika typer av utbyten hos partnerinstitutionerna. Det kan handla om att delta i kurser, workshops, festivaler eller andra event som relaterar till något av fokusområdena; konstnärligt entreprenörskap, hållbar utveckling och gränsöverskridande samarbeten.

Varje år arrangeras ett boot camp för masterstudenter och lärare från de olika skolorna. Det är en veckolång intensivkurs där du tillsammans med studenter från de andra lärosätena får utveckla kunskaper och verktyg för att kunna arbeta som konstnär i dagens samhälle.

Nästa boot camp äger rum i Stockholm 28 april–3maj 2024 och har temat “Hack the challenge! Art for sustainable impact".

Läs mer: A Life Changing experience! Länk till annan webbplats.

Frågor och intresseanmälan

Kontakta studierektor Karin Hjertzell

Nyskapande samarbetsprojekt

På KMH finns flera möjligheter att möta ny publik, framföra musik i nya miljöer och skapa kontakter och nätverk utanför KMH.

Om du vill utveckla och driva egna innovativa och utforskande samarbetsprojekt kan du även få stöd och rådgivning.

Exempel på projekt

Innovationsdag

Varje år arrangeras KMH X-day, en mötesplats där du som studenter och forskare kan skapa nya samarbetsmöjligheter tillsammans med nya parter. Under dagen kan du visa upp ditt konstnärliga projekt, lyssna på korta inspirerande föredrag och ta del av möjligheter och utvecklingsområden inom musik och ljudfältet.  Genom KMH X-day har flera nytänkande och innovativa projekt skapats inom konstnärlig utbildning och forskning. 

Innovationsdagen KMH X-day

Frågor och intresseanmälan

Kontakta koordinator Emilie Lidgard. 

Innovationskontor Starthus KMH

Om du är student eller forskare på KMH, och har en idé till en innovation av något slag, kan du vända dig till Starthus KMH. Där får du kostnadsfritt, opartisk och sekretessbelagd rådgivning och coachning kring hur du kan ta din idé vidare.

När du studerar på KMH så tillbringar du stor del av din tid med att musicera på olika sätt. Men många gånger föds också idéer till nya produkter eller koncept under studietiden. Samma sak gäller förstås för forskare – det är inte ovanligt att forskning skapar upptäckter och idéer som kan tas vidare och bli innovationer.

Starthus KMH är vårt sätt att hjälpa till med utveckling och förädling av de idéer som föds hos våra studenter och forskare.

Samarbete med KTH Innovation

Starthus KMH samarbetar med KTH Innovation kring metoder för att utveckla idéer till koncept att ta vidare till företag, eller till att ta steget in till en inkubatorverksamhet.

Frågor och intresseanmälan

Kontakta starthus@kmh.se.

Föreläsningar med talare från musikbranschen genom Möt Musiklivet 

I samtalsserien Möt Musiklivet får du inspiration och vägledning till nya sätt att ta dig an musikbranschen. Experter och framgångsrika aktörer håller korta föreläsningar och workshops. Bland annat kan du få handfasta tips om hur du driver eget företag, hjälp med ansökan till Kulturrådet eller gå en snabbkurs i musikjuridik. Genom Möt Musiklivet får du fina möjligheter att knyta nya kontakter. 

Mer om Möt Musiklivet

Frågor och intresseanmälan

Kontakta studierektor Karin Hjertzell.

Konstnärliga exjobb för mastersstudenter

På KMH kan du göra ditt självständiga arbete som ett exjobb i samarbete med en organisation eller ett företag. På sätt skaffar du dig nya kontakter och få med dig värdefulla erfarenheter ut i arbetslivet. 

Mer om exjobb och aktuella samarbetsparters

Kurser, workshops och bootcamps

Som student och alumn kan du läsa kurser i innovation, idéutveckling och entreprenörskap. Utbildningarna ger dig möjlighet att använda ditt konstnärliga kunnande inom andra områden och få viktiga verktyg som ger dig fler möjligheter att leva på din musik.

Fristående kurser

Designtänkande

Idégenerering

Konstnärligt entreprenörskap

Socialt entreprenörskap

Trendanalys och framtidstänkande

Workshops och bootcamps

I utbudet från Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) finns även workshops och bootcamps. Som KMH-student och alumn är det fritt att delta!

Läs mer och delta i helgkurser och bootcamps genom SSES Länk till annan webbplats.

Frågor

Kontakta studierektor Karin Hjertzell.

Relaterad kontakt