Vinjettbild från Tekniska museet, med två barn i en visuellt specifik miljö med många reflektioner och färger.

Tekniska museet

Tekniska museet är ett science center och Sveriges största tekniska museum. Här kan barn och vuxna tillsammans utforska och upptäcka hur allting egentligen hänger ihop – en spännande resa från industrins barndom till framtidens storslagna visioner.

Tekniska museet gör världen mer begriplig genom att spegla teknik i samtiden, med historien som utgångspunkt och framtiden runt hörnet. Med våra samlingar förvaltar vi och bygger ett teknikhistoriskt kulturarv för framtiden.

Tekniska museet ligger på Gärdet i Stockholm och lockade 387 697 besökare 2019, varav mer än hälften är barn och unga.

Tekniska museet svarar

Varför vill ni samarbeta med en student från på KMH?

Vi vill samarbeta med studenter från musikaliska och konstnärliga discipliner för att bredda förståelsen av teknik och hur den kan gestaltas och uppfattas. Med olika perspektiv kan vi bättre förstå vår värld och hur vi förhåller oss till den. Tillsammans kan vi möjliggöra möten som kan stimulera nyfikenhet, engagemang och intresse!

Varför göra sitt exjobb tillsammans med er? ​

Genom att göra ditt exjobb hos oss erbjuds du att undersöka tekniken i historien, samtiden och/eller framtiden. I dialog hittar vi intressanta ingångar till befintliga eller kommande aktuella teman. Det kan vara kopplat till våra samlingar, utställningar, digitala plattformar eller pedagogiska program.

Vad förväntar sig Tekniska museet av studenten? ​

Vi förväntar oss en nyfiken och engagerad person. Du är självgående och har gärna egna idéer, men är även öppen för att diskutera och forma dem tillsammans med oss, så att det passar oss båda. Vi har kontinuerliga avstämningar och följer upp en projektplan som du sätter upp i dialog med Tekniska museet.

Zero City - En stadsymfoni i 13 satser – exjobbsmöjlighet för konstnärlig masterstudent höst 2021

Utställningen Zero city - Rethinking mobility in european cities, bygger på en spelidé där målgruppen – barnfamiljer och skola - tillsammans ska kunna diskutera och utforma framtidens fossilfria och i övrigt hållbara stad. Utställningen har mixed reality som utgångspunkt och ska upplevas som en fiktiv immersiv stadsmiljö där besökarnas handlingar påverkar upplevelsen. Utställningen består av 13 olika stadsdelar - hamnen, kraftverket, bakgatan o s v – där olika teman presenteras. Utmaningen är att skapa ett digital ljudlandskap till utställningen med olika ljudupplevelser för utställningens delar som förstärker upplevelsen. Utställningen öppnar på Tekniska museet i februari 2022 för att sedan (fram till 2025) turnera och visas på tre platser i Europa: DASA i Dortmund, Tekniska museet i Wien och Parque de las Ciencias i Granada.

Relaterad kontakt