Vinjettbild från Tekniska museet, med två barn i en visuellt specifik miljö med många reflektioner och färger.

Tekniska museet

Tekniska museet är ett science center och Sveriges största tekniska museum. Här kan barn och vuxna tillsammans utforska och upptäcka hur allting egentligen hänger ihop – en spännande resa från industrins barndom till framtidens storslagna visioner.

Tekniska museet gör världen mer begriplig genom att spegla teknik i samtiden, med historien som utgångspunkt och framtiden runt hörnet. Med våra samlingar förvaltar vi och bygger ett teknikhistoriskt kulturarv för framtiden.

Tekniska museet ligger på Gärdet i Stockholm och lockade 387 697 besökare 2019, varav mer än hälften är barn och unga.

Tekniska museet svarar

Varför vill ni samarbeta med en student från på KMH?

Vi vill samarbeta med studenter från musikaliska och konstnärliga discipliner för att bredda förståelsen av teknik och hur den kan gestaltas och uppfattas. Med olika perspektiv kan vi bättre förstå vår värld och hur vi förhåller oss till den. Tillsammans kan vi möjliggöra möten som kan stimulera nyfikenhet, engagemang och intresse!

Varför göra sitt exjobb tillsammans med er? ​

Genom att göra ditt exjobb hos oss erbjuds du att undersöka tekniken i historien, samtiden och/eller framtiden. I dialog hittar vi intressanta ingångar till befintliga eller kommande aktuella teman. Det kan vara kopplat till våra samlingar, utställningar, digitala plattformar eller pedagogiska program.

Vad förväntar sig Tekniska museet av studenten? ​

Vi förväntar oss en nyfiken och engagerad person. Du är självgående och har gärna egna idéer, men är även öppen för att diskutera och forma dem tillsammans med oss, så att det passar oss båda. Vi har kontinuerliga avstämningar och följer upp en projektplan som du sätter upp i dialog med Tekniska museet.

Skogen – ljudlandskap som förstärker upplevelsen

Under våren 2024 kommer Tekniska öppna en helt ny utställningsupplevelse på temat Skog. Utgångspunkt för berättelsen kommer vara människan och vår relation till skogen. Den rumsliga upplevelsen kommer bygga på känslan av att faktiskt kliva in i skogen; en immersiv, sinnlig och emotionell upplevelse. En fantasieggande, överraskande och engagerande vandring.

Utmaningen är att skapa ett ljudlandskap till utställningen med olika ljudupplevelser för utställningens delar som förstärker upplevelsen.

Skogen betyder mycket för många i Sverige. Vi har alla en känsla och en uppfattning om skogen. Den kan vara skrämmande, rogivande, nödvändig eller spännande.

- Johan Bergh, professor Skog och Träteknik

Relaterad kontakt