Efterklang, dekorbild

Efterklang

Efterklang är Nordens ledande kompetenscentra inom rådgivning, design och projektering av akustik, ljud och vibrationer.

Med över 120 akustikkonsulter arbetar Efterklang brett med akustik, ljud och vibrationer inom bygg, industri, samhälle och produktutveckling.

Det finns ett stort behov på marknaden av aktörer som tar ett helhetsgrepp om ljudfrågor. I allt större grad ställs krav på akustik och det audiella uttrycket hos byggnader, platser och produkter. Efterklang är en fullservice akustikkonsult som sedan 2018 erbjuder tjänster inom ljuddesign och soundscaping.

Efterklang svarar

Varför vill Efterklang samarbeta med en student från KMH?

Ett samarbete med KMH gör att vi kan ta in fler kompetenser, och kombinera traditionell akustik med ett mer konstnärligt närmande till olika projekt.

Varför göra sitt exjobb tillsammans med er? ​

  • Det är en spännande bransch för de som är intresserade av mötet mellan design och teknik.
  • Du får en möjlighet att få jobba med ljud ur ett samhällsperspektiv och forma hur våra fysiska miljöer och/eller produkter låter.
  • Du får tillfälle att få jobba med Sveriges främsta experter inom akustik, ljud och vibrationer

Mitt examensarbete handlar om ljud och rörelse. I arbetet undersöker jag hur man kan skapa rörelse genom ljud och vice versa. Det här gör jag genom att skapa en ljudinstallation och ett orkesterstycke som båda utgår från samma tema men från olika vinklar.

Tack vare mitt samarbete med Efterklang får jag professionell handledning av en ljuddesigner och direkt tillgång till spetskompetens inom avancerad teknik och beräkningsmetoder. Det bästa av två världar helt enkelt! Ex-jobbet ger mig också en spännande inblick i branschen och fungerar som en brygga ut i arbetslivet efter min examen.
Madeleine Jonsson Gille, år 2 på Komposition – västerländsk konstmusik

Vad förväntar sig Efterklang av studenten?

  • Vi förväntar oss en nyfiken och driven person som vill ta del av och dela med sig av erfarenheter och insikter.
  • Vi ser gärna att du har en egen idé till ämne, men erbjuder även flera förslag till områden där det i dag saknas kunskap.
  • Att du vill medverka till vår kommunikation i interna och externa kanaler, med syfte att lyfta både forskningsområde och samarbete.

Finns det områden Efterklang är särskilt intresserade av att utforska?

  • Hur kan 'nudging' med ljud påverka människors beteende? Kan till exempel ett trapphus med ett soundscape få fler att välja trappan framför hissen?
  • Kvantifiering av upplevd ljudmiljö. Ljud kan mätas och kartläggas i decibel, men det säger lite om den upplevda ljudmiljön. Går en ljudmiljö att bedöma objektivt och hur värderas det?
  • Lokala bullerskyddade zoner. Hur kan en bullerskyddad sittplats förbättra upplevd ljudmiljö i till exempel en park? Vilka sätt finns att audiellt förbättra mindre ytor utan traditionella bulleråtgärder?
  • Hur kan vi demonstrera vår ljudmiljös evolution? En visuell och audiell presentation av ljudmiljöns förändring genom de senaste 200 000 åren.

Några fler områden Länk till annan webbplats.

Logotyp för Efterklang

Relaterad kontakt