House of Elias

House of Elias

House of Elias utvecklar nästa generations adaptiva musik- och ljudmotor för datorspel. Här finns också kompositörer och ljuddesigners som jobbar med olika spelprojekt.

House of Elias jobbar med två huvudområden:

  1. Elias 4, som är en adaptiv musik- och ljudmotor för spel. Produkten gör det möjligt att låta ljud och musik följa spelets ständigt förändrade story och miljö för att skapa en linjär känsla av musiken samt att ljudlägga spelet i dess ständigt förändrande form. Till denna motor finns ett så kallat authoring tool, Elias Studio, där ljuddesigners och kompositörer kan anpassa ljud och musik för spelet.
  2. Komposition och ljuddesign för spelprojekt. VD Kristofer Eng vann ”Soundtrack album of the year” för sin musik i spelet ”It takes two” och förutom honom jobbar även Martin Barrebt och Erik Brattlöf med komposition och ljuddesign.

House of Elias svarar

Varför vill ni samarbeta med en student från KMH?

”Man lär sig så länge man har elever”. Vi på House of Elias ser verkligen nyttan av att se produkten(erna) genom en students ögon. Vi tror att vi kan få bra input genom en students arbete där snäva deadlines och kundrequests inte finns som en begränsande faktor.

Varför göra sitt exjobb/projekt tillsammans med er?

Att göra exjobb eller praktik hos oss innebär att kastas in i kärnan av svensk spelindustri. Vi jobbar tight med några av världens mest innovativa studios.

Vad förväntar ni er av studenten?

Vi förväntar oss att eleven kan pendla mellan mer utforskande arbete till hands on-produktion med handledning. Vi förväntar oss att studenten ser detta som ett tillfälle att komma in i spelbranschen och jobba seriöst och nyfiket.

Finns det områden ni är särskilt intresserade av att utforska?

Vi är väldigt måna om att jobba utifrån studentens utgångspunkt och se vilket område som bäst gagnar både studenten och företaget.

Relaterad kontakt