St Jacobs kyrka i Stockholm

Stockholms stift

Stockholms stift är en regional del av Svenska kyrkan och arbetar med att främja församlingarnas verksamhet på olika sätt. Det kan handla om allt ifrån att utveckla gudstjänster till att förvalta fastigheter och dess starka kulturarv.

Sankt Jacobs kyrka togs nyligen över av Stockholms stift och ligger vid Kungsträdgården i centrala Stockholm. Kyrkan började byggas 1580 men invigdes först 1643. Ända sedan 1600-talet har kyrkan haft en stolt musiktradition och varit en central plats i Stockholms kulturliv. Till hösten 2022 kommer stiftskansliet att flytta in i kyrkans gamla församlingshus. Nu önskar Stockholms stift tillsammans med en student planera och utveckla hur musiken kan få en given plats i kyrkan.

Stockholms stift svarar

Varför vill Stockholms stift samarbeta med en student från KMH?

Tillsammans med en masterstudent vill vi ta fram nya tankar och perspektiv på hur ”det klingande kulturarvet” kan få ta plats i Sankt Jacobs kyrka samtidigt som annan verksamhet ska bedrivas där.

Vi vill tillsammans med studenten:

  • hitta sätt att nyttja kyrkans tillgångar och geografiska plats,
  • hitta bra sätt att förhålla oss till annan verksamhet i kyrkans lokaler,
  • hitta sätt att göra kyrkan till en tillgänglig plats för besökare och pilgrimsvandrare och samtidigt ge musiken en självklar roll,
  • identifiera metoder och ny teknik som kan tillgängliggöra ny verksamhet och skapa nya kontaktytor i kyrkorummet.

Varför göra sitt exjobb tillsammans med er? ​

  • Hos oss får du en kontaktperson som kommer att fungera som ett bollplank under hela ditt exjobb. Vi ger dig bra förutsättningar för att bidra i arbetet, bland annat genom bra kontaktpersoner, framtidsplaner och verksamhetsstudier för att kunna bidra i arbetet.
  • Ledorden för Sankt Jacob är förundran och tillgänglighet, det vill vi att du som student hjälper till att skapa. Vi är öppna för alla nya tankar och idéer som kan berika platsens utveckling.

Relaterad kontakt