Utsidan av Västerås konserthus.

Västerås konserthus.

Västmanlandsmusiken

Västmanlandsmusiken är ett kommunalförbund med Västerås stad och Region Västmanland som huvudmän. Västmanlandsmusiken driver Västerås Sinfonietta, Västerås konserthus och regional musik och dans i Västmanland.

Västerås Sinfonietta

Västerås Sinfonietta är en mindre symfonisk orkester med 33 musiker. Orkestern arbetar med repertoar skriven för orkesterns numerär, men även musik som är anpassad och omskriven att passa för orkesterns besättning. Repertoaren omfattar musik från den västerländska konstmusikens tradition och även nyskrivna verk av samtida kompositörer. Som en del av verksamheten samarbetar Sinfoniettan även med musiker och artister inom populärmusik, folkmusik och andra genrer, samt med körer i olika åldrar och solister.

Lokaler i Västerås

Västerås konserthus har fyra scenrum. Länk till annan webbplats.
Utöver dessa scenrum finns överspelningsrum, ensemblerum för repetitioner samt en stor och en liten publik foajé, som även dessa kan användas för konstnärlig verksamhet.

Regional musik- och dansverksamhet

Den regionala musik- och dansverksamheten bedrivs i hela Västmanlands län, i samverkan med kommuner och lokala arrangörer. Många olika dansföreställningar och konserter genomförs årligen. I länet har Västmanlandsmusiken inga egna lokaler men placerar akter tillsammans med de lokala aktörerna, där det, beroende på vad som ska framföras finns en stor mängd mycket intressanta spelplatser.

Omkring 600 konserter per år

Västmanlandsmusiken har egna producenter inom alla verksamhetsområden, en egen orkesteradministration samt en förvaltning för ekonomi, fastighet och teknik. Totalt inom organisationen produceras cirka 600 konserter per år, varav ungefär 200 i konserthuset och resterande i länet.

Västmanlandsmusiken svarar

Varför vill ni samarbeta med en student från KMH?

Genom att samarbeta med student kan vi bidra till att utveckla musiken och dansen som konstformer. Vi vill se hur rummet, formatet och det konstnärliga innehållet kan utvecklas, med syfte att både utveckla dessa parametrar men även det publika mötet. Hur gör man det vi arbetar med intressant för fler och nya målgrupper? Hur kan vi tillgängliggöra den nya musiken och dansen för att skapa nya möten och upplevelser. Hur kan vi utmana och förnya, samtidigt som vi tar med oss de traditioner som vi är bärare av. Mötet mellan vår verksamhet och studenter skapar förutsättningar att hitta nya ingångar i vår strävan att utvecklas.

Varför göra sitt exjobb eller projekt tillsammans med er?

Vi är ett professionellt hus, med alla de produktionskompetenser som behövs för att möjliggöra ett konstnärligt projekt. Vi har mycket goda fysiska miljöer som vi kan nyttja i mån av plats. Vi har en professionell orkester som skulle kunna finnas med i ett tänkbart projekt om det skapas förutsättningar för det. Vi har erfarenhet inom produktion, teknik och marknadsföring som kan bidra till att lyfta ett projekt. Vi har också mycket goda samverkansmöjligheter med såväl det lokala och regionala musik- och danslivet som utbildningsverksamheterna i länet, från skola till universitet. Vi har en ambition att driva utveckling för att förflytta musiken, dansen och mötet mellan utövarna och publiken; det är ett starkt perspektiv för oss. Interaktion, kommunikation och upplevelse är några begrepp vi rör oss kring.

Vad förväntar ni er av studenten?

En idé är alltid bra, något att utgå från. Den behöver inte vara färdig utan kan utvecklas tillsammans med oss där vi kan vara medskapande. Det är förstås också möjligt att genomföra ett tydligt projekt, där vi ser vilka förutsättningar vi har att gå in och erbjuda en plattform med de resurser vi har.

Det vi gärna ser är att det finns en lyhördhet och vilja att genomföra projektet i samverkan, med en ömsesidig respekt för kompetenser och idéer.

Finns det områden ni är särskilt intresserade av att utforska?

Vi samarbetar i nuläget med Mälardalens Universitet, där vi är inne i en process för att utforma intressanta områden att samverka kring. Det kan handla om rummet, formen och innehållet, men vi är öppna för olika ingångar i en samverkan. Särskilt intressant är det naturligtvis att se hur orkesterformen kan utvecklas. På vilka sätt kan möten mellan teknik och musik ske där det ges plats åt båda områdena? Det är något som kan vara av intresse, inte minst i en tekniktät ort som Västerås. I flera sammanhang har utveckling av AI resulterat i en spännande utveckling och nya ingångar till scenkonst och musik, något som blir alltmer intressant i takt med att AI får en större plats i samhället.

Relaterad kontakt