Miljöbild från På scen, Scenkonstmuseets huvudutställning. Foto: Jonas André. 

Från På scen, Scenkonstmuseets huvudutställning. Foto: Jonas André.

Scenkonstmuseet

På Scenkonstmuseet kliver du in i teaterns, dansens och musikens värld – framför och bakom kulisserna – genom nedslag i nutid och i historien. Vi vill väcka din nyfikenhet, fördjupa dina kunskaper och öka insikten om din egen skapande förmåga.

Scenkonstmuseet är ett statligt museum för teater, musik och dans som ingår i myndigheten Statens Musikverk. Scenkonstmuseet har en stor samling med nära 50 000 föremål; instrument, scenografimodeller, teaterdockor, kostymer och bildkonstverk. Intendenter arbetar kontinuerligt med bevarande, dokumentation och stöd till forskning. Instrumentsamling är en av världens största med över 6 000 instrument, de äldsta från tidigt 1600-tal.

Scenkonstmuseet svarar

Varför vill Scenkonstmuseet samarbeta med en student från KMH?

Vi vill vara en resurs och en plats för personer som är på väg ut i arbetslivet inom våra ämnesområden. Vi ska vara en plats för kunskap och lärande, där kulturarv och nyskapande går hand i hand. Det är också intressant för museet att ta del av nya idéer från studenterna och deras utbildning.

Varför göra sitt exjobb tillsammans med er?

Ett exjobb bör utgå från en idé om ett samarbete med det som finns hos museet. Idéerna kan handla om något som är kopplat till museets samlingar, vår pedagogiska verksamhet, aktuella eller kommande utställningar eller teman som är aktuella för museets publika verksamhet.

Vad förväntar sig Scenkonstmuseet av studenten? ​

  • En tydlig idé om vad studenten vill undersöka.
  • En öppenhet att utveckla idén och projektplanen i samarbete med oss.
  • En idé med en publik dimension med tydlig målgrupp och mottagare för exjobbet.
  • Att studenten är intresserad av just oss, vår verksamhet som museum och offentlig institution.

Exempel på exjobb med Scenkonstmuseet

Masterstudenten Anna Björn har genomfört sitt examensarbete i samarbete med Scenkonstmuseet.

Se film: Anna Björk: Metamorphosis

Scenkonstmuseets logotyp

Relaterad kontakt