Interiör Rumtiden

Foto: Rumtiden

Rumtiden Idea Lab

Rumtiden är ett musik-, konst-, teknik-, design- och idé-lab på Södermalm i Stockholm. Förutom en arbetsplats för ett antal konstnärer, musiker, ingenjörer och programmerare är det en mötesplats för nytänkande kreatörer inom många olika områden.

Rumtiden arbetar med muséer, science centers, event och utställningar – och tar fram interaktiva installationer med ny teknik, ofta med musik som bärande del av interaktionen. Kunder är alltifrån Tekniska-, Etnografiska-, Naturhistoriska-, Sprit- och Scenkonstmuseet, till Volvo, Electrolux, Europcar osv. Eller som fri konst.

Rumtiden svarar

Varför vill Rumtiden samarbeta med en student från KMH?

Vi letar alltid efter nya idéer kring vad musik skulle kunna vara. Studenter med öppet sinne och med en vilja att experimentera kommer vara värdefullt för det vi gör. Och även om det inte resulterar i ett kommersiellt projekt är laborationer, prototyper och ny kunskap viktigt för oss. Det är med dessa som vi skapar intresse hos framtida kunder.

Varför göra sitt exjobb tillsammans med er?

  • Du hamnar på ett ställe som inte liknar något annat.
  • Du får arbeta med människor som tänker stort och brett kring musiken och dess möjligheter, idag och i framtiden.
  • Du får arbeta med människor med djup kunskap om musik, konst, teknik och kod.

Vad förväntar sig Rumtiden av studenten?

  • Vi förväntar oss en öppensinnad, självständig, fantasifull och nyfiken person.
  • Att du inte är rädd för att kasta ur dig nya idéer, även om de inte är praktiskt genomförbara.
  • Att du har intresse för och/eller kunskap i digitala kreativa verktyg och/eller elektronik.

Finns det områden Rumtiden är särskilt intresserade av att utforska?

  • En av våra deviser är: Vad skulle musik kunna vara förutom vad det redan är? Du får gärna ha tankar kring denna fråga.
  • Vi är intresserade av musik i nya kontexter; som nya interaktiva upplevelser (eller nya musikinstrument), samhällsplanering, att minska upplevt buller, för personligt välbefinnande, säkerhet, hälsa osv.
  • Vi är intresserade av att förändra uppfattningen kring musik genom att introducera den i nya sammanhang och på nya platser.

Relaterad kontakt