Vanliga frågor om exjobb

Här finns fördjupande information om exjobb och vad det innebär att göra sitt självständiga arbete som ett projekt tillsammans med en extern part.

Om du väljer att göra ditt självständiga arbete som exjobb kommer du att ha två handledare. Din handledare från KMH kommer att godkänna din idé, handleda och examinera dig. Om du inte vet vem du ska ha som handledare i kursen Självständigt arbete kan du prata med din studierektor. Dessutom kommer du att ha en handledare från det företag eller den organisation du samarbetar med. Handledaren från den externa parten ska vara engagerad i projektet och även vara din länk in i verksamheten.

Frågor och svar

Vad är ett exjobbsprojekt?

Ett exjobbsprojekt ska

 • vara ett samarbete med en extern part – tillsammans undersöka och utveckla något eller göra något på ett nytt sätt.
 • visa på konstnärlig frihet inom delvis nya ramar.
 • vara forskningsförberedande eller utforska en frågeställning eller tes på mastersnivå.
 • finnas en lämplig och dedikerad extern handledare.
 • ha ett element av ömsesidig nyfikenhet mellan dig som student och den externa parten.
 • finnas en möjlig plan framåt om båda parter vill fortsätta i någon form.
 • stämma överens med KMH:s värdegrund.

Varför göra sitt exjobb med extern part?

Du vill

 • testa/utveckla egna/andras idéer med förankring i arbetslivet.
 • utforska nya möjligheter (nya målgrupper, ny teknik, nya kommunikationssätt etc.).
 • du vill få en chans att göra något som kan leda till vidare uppdrag eller anställning, ta nästa steg in i yrkeslivet.
 • få nya projekt och referenser i ditt CV, få ett större kontaktnät.

Hur hittar jag en extern part?

Du kan själv kontakta en organisation eller ett företag som du skulle vilja samarbeta med. Det finns också ett antal externa parter som visat intresse för samarbeta med masterstudenter på KMH.
Aktuella externa parter för exjobb

Hur får jag reda på mer?

Börja med att läsa igenom handboken för konstnärliga exjobb och läs igenom partnerprofilerna för inspiration – finns det något som passar dig och ditt projekt?

Bolla idéer med din handledare, du kan också prata med koordinator Emilie Lidgard om du har idéer om nya samarbetspartners, se kontaktinfo nedan.

Ladda ned Handboken för konstnärliga Exjobb 2021/2022 Pdf, 882.3 kB.

Relaterad kontakt