Rimbo Kulturscen, salongen.

Akustikkonsulten

Akustikkonsulten består av ledande konsulter inom akustik, buller och vibrationer. Engagemanget för kunderna och ämnesområdet är stort, inte minst hos Johan de Sousa Mestre, upplevelseakustiker och rumsakustiker. Han har mycket stor erfarenhet av att designa rumsakustik och arkitektur och han har arbetat med alla typer av musikrum, från musikövningsrum till kyrkor och konsertsalar.

Rimbo kulturscen har en unik digital rumsakustisk lösning. Akustiken kan enkelt ställas om för att passa allt från rockmusik till klassisk musik. Johan har planerat scenen i tätt samarbete med verksamheten på Rimbo Kulturscen – även de är tillgängliga som extern part för exjobb på KMH.

I andra konsertsalsprojekt har Johan designat ljudreflektorer och ljudnivådämpare, till exempel på Norrlandsoperan. Han undervisar även på Chalmers Tekniska Högskola inom arkitektur och akustik, och har arbetat med upplevelserealism inom Virtual Reality, SHARC.

Akustikkonsulten svarar

Varför vill Akustikkonsulten samarbeta med en student från KMH?

Johan de Sousa Mestre har tidigare handlett exjobb inom musik och akustik. Med sin bakgrund och dagliga verksamhet med orkestrar och musiker är det naturligt för honom att utforska kopplingen mellan musikalisk upplevelse och teknik.

KMH och dess studenter är en perfekt partner i detta. Tillsammans kan vi skapa och bedöma olika alternativ för framtidens musikaliska uttryck.

Vi ser gärna att examensarbetet presenteras på en akustikkonferens.

Varför göra sitt exjobb tillsammans med er? ​

Johan erbjuder handledning både musikaliskt och tekniskt. Han är expert på att prospektera, expandera och förvalta idéer och metoder. Han har stort fokus på studenten i arbetet och förutser utmaningar så att de kan lösas innan de uppstår.

Johan har mycket stor erfarenhet av att kommunicera med musiker och kan på ett pedagogiskt sätt utvinna erfarenheterna ur en situation. På Akustikkonsulten finns mätutrustning och erfarenhet för alla typer av akustiska frågeställningar.

Vad förväntar sig Akustikkonsulten av studenten?

Förmåga att kommunicera i sitt musikaliska utövande och i text, nyfikenhet, organiserad, håller tider, kan tänka sig att resa utomlands och presentera sitt arbete, nåbar via mail och/eller telefon på avsatta tider, gärna sångare eller blåsare, men andra instrument är också välkomna.

Finns det områden Akustikkonsulten är särskilt intresserade av att utforska?

  • Framtidens musik och konsertupplevelser – hur tänker vi oss dem?
  • Digital rumsakustik, ett rum med multikanaligt ljudsystem som kan skapa en helt ny rumsakustik. Ett så kallat DRAS-system ger helt nya möjligheter att efterlikna existerande rum men också skapa rumsklanger som inte kan realiseras ens i fysiska rum.
  • Hur digital efterklang i rummet påverkar musikern och interpretationen. Det gäller både noterade kompositioner men kan gälla även improvisativa verk.
  • Att tillsammans med andra musiker pröva, utforska, dokumentera och lära sig förstå vad som händer med musiker i ett sådant rum.

Relaterad kontakt