Idégenerering

Om du är nyfiken på att lära dig mer om hur du kan generera och utveckla nya idéer till en genomförbar verksamhet så är det här en kurs för dig!

I kursen presenteras bland annat verktyg för idégenerering och den går också in på frågeställningar såsom kreativitet och innovation. Du får lära dig att identifiera och förstå målgrupper och marknader inkluderat företag med intentionen att skapa positiv social och miljömässig hållbarhet, samtidigt som de är ekonomiskt hållbara.

I undervisningen ingår både teoretisk analys och praktiskt inriktade undervisningsmetoder, en blandning av föreläsningar, debatter, diskussioner och workshops.

Kursen ges av KTH två gånger per år. Undervisningsspråk är engelska.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå, samt särskild behörighet: 60 hp i musik eller motsvarande.

Urval baseras på antal avklarade högskolepoäng (HPAV).

Läs mer om behörighet

Kurstillfällen VT 2024

Kursen hålls på KTH på måndagar och onsdagar kl 17.15–20.00 under perioden 15 januari–13 mars 2024.

Övrigt

Kursen erbjuds inom ramen för Stockholm School of Entrepreneurship (SSES).

Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt