Konstnärligt entreprenörskap

Hur kan du kombinera konstnärliga processer och arbetssätt med entreprenörskap som ett sätt att skapa kulturella och samhälleliga projekt?

Den här kursen tar sin utgångspunkt i studentens egna kreativa, konstnärliga kärna. Den syftar till att ge både kunskap och färdighet i hur konstnärliga och kreativa metoder som exempelvis improvisation och scenframställning kan användas i nya sammanhang, och hur konst och kreativitet kan vara en bas för tvärdisciplinära entreprenöriella projekt.

Tillsammans med studenter från olika discipliner och kreativa uttryck får du lära dig använda verktyg för att initiera, skapa, planera, genomföra och utvärdera ett tvärdisciplinärt projekt med bas i konst och kreativitet.

I kursen används en modell för tvärdisciplinärt arbetssätt som heter “The Seven Transdisciplinary Habits of Mind”. Modellen bygger på sju olika kompetenser – Perceiving, Patterning, Abstracting, Embodiedthinking, Modeling, Deep Play och Synthesizing.

Kursen ges av Kungliga Musikhögskolan. Undervisningsspråk är engelska.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå, samt särskild behörighet: 60 hp i musik eller motsvarande.

Urval baseras på antal avklarade högskolepoäng (HPAV).

Läs mer om behörighet

Kurstillfällen VT 2024

Kursen hålls på KMH tisdagar och torsdagar kl 17.15–20.00 under perioden 16 januari–14 mars 2024.

Övrigt

Kursen erbjuds inom ramen för Stockholm School of Entrepreneurship (SSES).

Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt