Socialt entreprenörskap

Konstnärligt och musikaliskt entreprenörskap kan i vissa fall sägas ha likheter med socialt entreprenörskap, det vill säga entreprenörskap som arbetar med sociala utmaningar.

I vårt samhälle tillgodoses sociala behov på en mängd olika sätt. Många genom offentliga organisationer men också inom privata sfärer (föreningar eller företag) och i informella organisationer eller kanske inte alls. En social innovation innebär identifiering av nya sociala problem och att hitta lösningar för åtgärder, individuellt eller kollektivt.

Kursen kommer gå in på viktiga områden såsom normer, etik och välmående, företags sociala ansvar och icke-vinstdrivande affärsmodeller.

Undervisningen sker genom en blandning av föreläsningar, debatter, diskussioner och workshops samt gästföreläsare. Ett projektarbete inom socialt entreprenörskap kommer att utvecklas under kursens gång genom grupparbeten.

Kursen ges av Stockholms universitet. Undervisningsspråk är engelska.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå, samt särskild behörighet: 60 hp i musik eller motsvarande.

Urval baseras på antal avklarade högskolepoäng (HPAV).

Läs mer om behörighet

Kurstillfällen VT 2024

Kursen hålls på Stockholms universitet tisdagar och torsdagar kl 17.15–20.00 under perioden 19 mars–16 maj 2024.

Övrigt

Kursen erbjuds inom ramen för Stockholm School of Entrepreneurship (SSES).

Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt