Klangkupolen KMH

KMH X-day

På KMH arrangerar vi varje år KMH X-day, en mötesplats för framtida och gränsöverskridande samarbeten. Organisationer, företag och kulturinstitutioner bjuds in för att möta studenter och forskare på KMH, och ta del av pågående samarbetsprojekt, forskning, studentarbeten och musik.

Explore – Experience – Exchange

Fokus är nya samarbetsmöjligheter, vi visar upp konstnärliga projekt samt låter externa parter presentera möjligheter och utvecklingsområden inom musik och ljudfältet. Tillsammans hittar vi gemensamma intresseområden som kan ligga till grund för nya samarbeten och andra nytänkande och innovativa projekt inom konstnärlig utbildning och forskning.

KMH X-day 2023

Höstterminen 2023, datum kommer.

Vill du vara med?

Vill du vara med och ställa ut och berätta om ett samarbetsprojekt du planerar under året, en samarbetsmöjlighet eller en framtidsspaning inom ditt område?

Kontakta koordinator Emilie Lidgard.

Relaterad kontakt