AIM – Artistic Interdisciplinary Master

1 juli 2021 startade AIM – Artistic Interdisciplinary Master, ett projekt som ska ta fram en ny tvärvetenskaplig masterutbildning i musik och teknik.

Att utveckla en kreativ miljö där akademi och externa parter interagerar och hittar nya former för samverkan är ett grundläggande mål för AIM. Projektet stärker KMH:s förutsättningar för att vara drivande i den tvärdisciplinära och gränsöverskridande miljön som utvecklas i gränslandet mellan musik och teknik.

Utvecklas med externa parter

Det nya konstnärliga masterprogrammet utvecklas i samverkan med externa parter. Initialt medverkar näringslivspartnerna Dice, Efterklang, Uppsala Konsert & Kongress och Doremir samt Mälardalens högskola och Högskolan i Skövde som akademiska parter. Projektet finansieras av KK-stiftelsen och programmet beräknas vara öppet för anmälan tidigast 2023.

Bakgrunden till utvecklingen av den nya utbildningen är ESAIM, ett 3-årigt projekt som startade 2018 med syfte att utveckla exjobb för studenter på KMH. Genom ESAIM har företag och organisationer uttryckt behovet av medarbetare som kan kombinera konstnärlig kompetens och sensibilitet med teknisk och humanistisk kunskap, men som också är fast förankrade inom ett vetenskapligt område.

ESAIM, självständiga arbeten som exjobb

Tvärvetenskaplig förståelse skapar innovation

Musiker med en tvärvetenskaplig förståelse kan hantera både sociala och tekniska utmaningar, både i den bredare musikteknologisektorn och på ett innovativt sätt i samhället i stort. I det nya utbildningsprogrammet kommer studenter med olika bakgrund och kompetens att läsa tillsammans, vilket skapar stort mervärde. Alla är specialiserade inom sina områden men tillsammans kommer de kunna belysa frågeställningar och arbeta med utmaningar utifrån helt nya perspektiv. En sådan miljö kommer öppna upp för nya idéer och innovativa lösningar på framtida utmaningar på arbetsmarknaden, samt bidra till att utveckla nya forskningsområden.

Pressmeddelande – 2 miljoner till nytt tvärvetenskapligt masterprogram inom musik och teknik Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt