AIM – Artistic Interdisciplinary Master

Nu är det nya masterprogrammet Artistic Interdisciplinary Master’s Programme in Music (AIM) färdigt. Utvecklingen av programmet har pågått under två år i det KKS-finansierade projektet AIM – Artistic Interdisciplinary Master.

Programmet öppnar för sökande 1 december 2023 och ges för första gången med start hösten 2024.

Läs mer om programmet på programsidan för AIM

Tvärvetenskaplig förståelse, kreativitet och framtida möjligheter

Musiker med en tvärvetenskaplig förståelse kan hantera såväl sociala som tekniska utmaningar, både i den bredare musikteknologisektorn och på ett innovativt sätt i samhället i stort. I det nya utbildningsprogrammet kommer studenter med olika bakgrund och kompetens att läsa tillsammans, vilket i sig skapar stort mervärde. Alla är specialiserade inom sina musikaliska områden, men tillsammans kommer de kunna belysa frågeställningar och arbeta med utmaningar utifrån nya perspektiv. Detta fält kommer öppna upp för nya idéer och innovativa lösningar på framtida utmaningar i och utanför arbetsmarknaden, samt bidra till att utveckla nya forskningsområden.

Bakgrund

Projektet startade 1 juli 2021 och ett av de grundläggande målen för AIM var att utveckla en kreativ miljö där akademi och externa parter interagerar och hittar nya former för samverkan. Det förväntas stärka KMH:s förutsättningar för att vara drivande i det tvärdisciplinära och gränsöverskridande fält som utvecklas i gränslandet mellan musik, teknik och närliggande fält och där behovet för nya kompetenser är stort. Det är i detta dynamiska fält som programmet kommer verka.

Utvecklas med externa parter

Det nya konstnärliga masterprogrammet utvecklas i samverkan med externa parter som också kommer vara inblandade i programmets kurser. Initialt medverkade näringslivspartnerna DICE, Efterklang, Uppsala Konsert & Kongress och Doremir samt Mälardalens Universitet och Högskolan i Skövde som akademiska parter. Under projektets gång har även SCANIA, House of Elias, Tekniska museet, Rumtiden och Kulturhuset Stadsteatern medverkat.

Aktuella externa parter

Bakgrunden till projektet är ESAIM, ett treårigt initiativ finansierat av Vinnova, som pågick mellan 2018–2021 med syfte att utveckla exjobb för studenter på KMH. Genom ESAIM har KMH redan etablerat kontakter med företag och organisationer som uttryckt ett behov av personal som kan kombinera den unika konstnärlig kompetens våra studenter har med andra kunskaper. Avsikten med AIM är att förbereda studenterna på ett yrkesliv där de kan föra in sitt konstnärliga kunnande och på så sätt utveckla branscher också utanför kultursfären och att förse musikbranschen med stark kompetens.

Pressmeddelande – 2 miljoner till nytt tvärvetenskapligt masterprogram inom musik och teknik Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt