Internationella nätverk

KMH:s internationella samverkan omfattar dels medverkan i olika internationella nätverk, dels internationella utbildningssamarbeten av olika slag, och dels utbytesprogram.

AEC

Bland de organisationer vi samverkar med spelar AEC, Association Européenne des Conservatoires, en central roll. AEC är en frivillig koalition med cirka 300 medlemsinstitutioner för professionell musikutbildning i 57 länder.

aec-music.eu Länk till annan webbplats.

ELIA

ELIA är ett internationellt nätverk som tillhandahåller en dynamisk plattform för utbyte och utveckling inom högre konstutbildning. Med över 260 medlemmar i 48 länder representerar den över 300 000 studenter inom alla konstdiscipliner.

elia-artschools.org Länk till annan webbplats.

ISME

Inom det musikpedagogiska området är ISME, International Society för Music Education, av stor betydelse. ISME har medlemmar i mer än åttio länder och är den största internationella organisationen för musikutbildning.

isme.org Länk till annan webbplats.

NordplusMusic

NordplusMusic är ett samarbete mellan nordiska/baltiska musikhögskolor inom ramen för Nordplus-programmet.

KMH är den samordnande institutionen för nätverket Nordtrad cooperation som syftar till att stärka högre utbildning inom folkmusikområdet i Norden och Baltikum.

KMH är också samordnande institution för Act in Art, ett nätverk med fokus på konstnärligt entreprenörskap, hållbar utveckling och gränsöverskridande samarbeten. Act in art syftar till att stärka studenternas beredskap för ett föränderligt yrkesliv.

Vi deltar även i Nordclassic (nätverk för klassisk musik) och NordPuls (nätverk för jazz och pop) och ANMA, ett forum som utgör ett samordnande organ för nordiska/baltiska samarbetsprojekt.

nordplusmusic.net Länk till annan webbplats.

Utbytesprogram

KMH erbjuder masterprogram med omfattande utbytesmöjligheter:

Master's in Contemporary Peformance and Composition, CoPeCo

Nordic Master's In Folk Music, NoFo

Nordic Master's In Jazz, NOMAZZ

Man kan bli utbytesstudent på KMH i upp till ett läsår via utbytesprogram inom Erasmus+ och Nordplus.

Utbytesstudent på KMH