Musiker, nordisk master i jazz – Nomazz

Det nordiska masterprogrammet i jazz ger dig en fördjupad konstnärlig kompetens som musiker, kompositör och ensembleledare. Du får en unik möjlighet att studera och ta vara på varje partnerhögskolas speciella kompetensområden och att forma en egen musikalisk profil i samarbete med andra jazzmusiker på hög nivå.

KMH erbjuder en gemensam nordisk jazzutbildning på masternivå tillsammans med:

  • Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) i Århus/Ålborg, Danmark
  • Sibelius Akademin (SibA) i Helsingfors, Finland

Fokus på samarbete och utbyte

Programmet drar nytta av gruppsamverkan samt den kompetens och utbildningskultur som finns hos respektive partnerhögskola, vilket ger en god grund för och en aktuell inblick i nordisk jazzmusik samt ett unikt tillfälle för internationellt och interkulturellt utbyte.

Du ansöker till ett lärosäte och utbildningen leder till masterexamen vid ditt hemmalärosäte.

Den andra terminen och den sista terminen läser du på KMH. Den första och den tredje terminen läser du på plats vid partnerhögskolorna via utbytesstudier.

Behörighet och urval

För att vara behörig till det här programmet behöver du ha

  • Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå
  • Särskild behörighet i form av Konstnärlig kandidatexamen i musik (180 hp) eller motsvarande, samt godkänt antagningsprov.

Programmets undervisningsspråk är engelska.

Som mest antas tre studenter per år till respektive partnerhögskola. Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser ska ett urval ske. Platserna fördelas utifrån resultat på antagningsprov. Du som sökande placeras i urvalsgrupp efter det instrument du söker på.

Läs mer om grundläggande behörighet

Läs provbeskrivningen för programmet för information om provets innehåll.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2023

Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 januari 2024

Sista anmälningsdag och deadline för rangordning av dina sökta utbildningar.

16–18 januari 2024

Länk för uppladdning av Prov 1 skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivningen för instruktioner om vad du ska skicka in.

25 januari 2024

14–20 februari 2024

Resultat för prov 1 skickas via mejl. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som går vidare.

9–17 mars 2024

Antagningsprov vecka 11.

12 april 2024

Antagningsbesked 1, med svarskrav.

25 april 2024

Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

8 maj 2024

Antagningsbesked 2.

26 augusti 2024

Introduktionsvecka och terminsregistrering.

2 september 2024

Terminsstart.

Om utbildningen

Utbildningsprogrammets övergripande mål är att ge en fördjupad konstnärlig kompetens som musiker, kompositör och ensembleledare för att verka i den mångfald som finns inom området såväl genremässigt som geografiskt.

I centrum står därför instrumentaIstudier för att du ska kunna utveckla mycket goda färdigheter på det egna instrumentet i kombination med självständigt skapande inom improvisation, komposition och musikproduktion.

Huvudinstrumentkurserna bidrar till utvecklandet av din individuella särart som instrumentalist och improvisatör på mycket hög nivå. Kopplingen mellan den instrumentala tekniken och det improviserade tonspråket förtydligas för att du ska kunna fungera i många skiftande musikaliska miljöer med hela din särart intakt. Innehållet anpassas i stor utsträckning efter dina behov och förutsättningar helt enkelt.

I kurserna förväntas du framträda både som ensemblemusiker och solist i konserter som dokumenteras och analyseras, och som därigenom kommer att utgöra vidare studiematerial.

I ensemblekurserna får du spela i ensemble under handledning, arbeta med arrangering inom förberedda eller/och oförberedda moment samt samspel och improvisation. Allt detta sker via musikalisk kommunikation i en internationell miljö.

Kurserna i internationellt entreprenörskap i musik behandlar:

  • den internationella musikmarknaden för jazzmusiker med djupdykning i den nordiska marknaden,
  • upphovsrättsliga frågor,
  • konstruktion och förhandling av kontrakt,
  • information om olika nätverk, organisationer och arrangörer,
  • marknadsföring av olika former av musikprojekt.

Utöver detta ägnas speciellt intresse hur du kan arbeta med promotion, distribution av PR och olika typer av informationsmaterial.

Utbildningen inkluderar även valbara kurser och studentdrivna konstnärliga projekt samt avslutas med ett examensarbete på hög konstnärlig nivå.

Examensarbetet syftar till att ge dig som student möjlighet att i en konsert- eller musikproduktion manifestera din konstnärliga nivå samt att i ett skrivet, reflekterande arbete formulera dig kring arbetsmetoder och erfarenheter i processen kring examensarbetet.

Efter studierna

Efter avslutade studier inom det nordiska masterprogrammet i jazz ska du kunna visa såväl bredd som djup i jazzgenren och det egna skapandet. 

Tidigare studenter utmärker sig idag på den nordiska jazzscenen och arbetar alla som frilansande musiker i olika konstellationer.

En av de saker jag älskar mest med den nordiska musikscenen är öppenheten och mångfalden. Lars Fiil, tidigare student

Programmet skapar förutsättning för fortsatta studier på konstnärlig doktorandnivå.