Musiker, nordisk master i jazz – Nomazz

Det nordiska masterprogrammet i jazz ger dig en fördjupad konstnärlig kompetens som musiker, kompositör och ensembleledare. Du får en unik möjlighet att studera och ta vara på varje partnerhögskolas speciella kompetensområden och att forma en egen musikalisk profil i samarbete med andra jazzmusiker på hög nivå.

KMH erbjuder en gemensam nordisk jazzutbildning på masternivå tillsammans med:

  • Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) i Århus/Ålborg, Danmark
  • Sibelius Akademin (SibA) i Helsingfors, Finland

Fokus på samarbete och utbyte

Programmet drar nytta av gruppsamverkan samt den kompetens och utbildningskultur som finns hos respektive partnerhögskola, vilket ger en god grund för och en aktuell inblick i nordisk jazzmusik samt ett unikt tillfälle för internationellt och interkulturellt utbyte.

Du ansöker till ett lärosäte och utbildningen leder till masterexamen vid ditt hemmalärosäte.

Den andra terminen och den sista terminen läser du på KMH. Den första och den tredje terminen läser du på plats vid partnerhögskolorna via utbytesstudier.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2022
Anmälan öppnar på antagning.se. Länk till annan webbplats.

16 januari 2023
Sista anmälningsdag.

17-19 januari 2023
Länk och instruktion för uppladdning av prov skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivning längst ner på sidan.

25 januari 2023

  • Sista dag att ladda upp prov till KMH.
  • Sista kompletteringsdag för att styrka meriter och behörighet (görs på antagning.se).
  • För dig som inte är svensk medborgare – sista dag att ladda upp pass för att styrka avgiftsfrihet samt betala eventuell anmälningsavgift. Läs mer på antagning.se Länk till annan webbplats..

15-24 februari 2023
Resultat för digitalt prov skickas via mejl. Kallelse med information och datum för digital intervju skickas till dig som gått vidare.

11-21 mars 2023
Digital intervju sker vecka 11.

13 april 2023
Antagningsbesked urval 1.

26 april 2023
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats..

11 maj 2023
Antagningsbesked urval 2.

22 augusti 2023
Introduktionsvecka

28 augusti 2023
Terminsstart

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet som innebär godkänt antagningsprov för denna utbildning. Se utbildningsplanen och provbeskrivningen längst ner på sidan för detaljerad information om antagningsprovet.

Som mest antas tre studenter per år till respektive partnerhögskola.

Programmets undervisningsspråk är engelska.

Om utbildningen

Utbildningsprogrammets övergripande mål är att ge en fördjupad konstnärlig kompetens som musiker, kompositör och ensembleledare för att verka i den mångfald som finns inom området såväl genremässigt som geografiskt.

I centrum står därför instrumentaIstudier för att du ska kunna utveckla mycket goda färdigheter på det egna instrumentet i kombination med självständigt skapande inom improvisation, komposition och musikproduktion.

Huvudinstrumentkurserna bidrar till utvecklandet av din individuella särart som instrumentalist och improvisatör på mycket hög nivå. Kopplingen mellan den instrumentala tekniken och det improviserade tonspråket förtydligas för att du ska kunna fungera i många skiftande musikaliska miljöer med hela din särart intakt. Innehållet anpassas i stor utsträckning efter dina behov och förutsättningar helt enkelt.

I kurserna förväntas du framträda både som ensemblemusiker och solist i konserter som dokumenteras och analyseras, och som därigenom kommer att utgöra vidare studiematerial.

I ensemblekurserna får du spela i ensemble under handledning, arbeta med arrangering inom förberedda eller/och oförberedda moment samt samspel och improvisation. Allt detta sker via musikalisk kommunikation i en internationell miljö.

Kurserna i internationellt entreprenörskap i musik behandlar:

  • den internationella musikmarknaden för jazzmusiker med djupdykning i den nordiska marknaden,
  • upphovsrättsliga frågor,
  • konstruktion och förhandling av kontrakt,
  • information om olika nätverk, organisationer och arrangörer,
  • marknadsföring av olika former av musikprojekt.

Utöver detta ägnas speciellt intresse hur du kan arbeta med promotion, distribution av PR och olika typer av informationsmaterial.

Utbildningen inkluderar även valbara kurser och studentdrivna konstnärliga projekt samt avslutas med ett examensarbete på hög konstnärlig nivå.

Examensarbetet syftar till att ge dig som student möjlighet att i en konsert- eller musikproduktion manifestera din konstnärliga nivå samt att i ett skrivet, reflekterande arbete formulera dig kring arbetsmetoder och erfarenheter i processen kring examensarbetet.

Efter studierna

Efter avslutade studier inom det nordiska masterprogrammet i jazz ska du kunna visa såväl bredd som djup i jazzgenren och det egna skapandet. 

Tidigare studenter utmärker sig idag på den nordiska jazzscenen och arbetar alla som frilansande musiker i olika konstellationer.

En av de saker jag älskar mest med den nordiska musikscenen är öppenheten och mångfalden. Lars Fiil, tidigare student

Programmet skapar förutsättning för fortsatta studier på konstnärlig doktorandnivå.